X
تبلیغات
رایتل
 
تحقیق مقاله مطلب
در مورد دانشنامه فارسی - نت سرا
صفحه نخست               نسخه موبایل               عناوین مطالب وبلاگ              تماس با من
روی خواننده ی مورد علاقتون کلیک کنید:

تفکیک قوا در مدیریت شهری

نخستین شیوه مدیریتی شهر و گزینش اعضای مسئول آن انتخاب مستقیم شهردار از سوی دولت مرکزی و نهاد اداره کننده امور داخلی آن وزارت کشور است. این الگو شیوه قدیمی است و مطابق آن وزیر کشور و نمایندگان او یعنی استانداران در فرآیندی سلسله مراتبی متولی امور شهری را برگزیده و عزل می کنند. در این جا، شهرداری و مدیران آن به عنوان جزیی از بوروکراسی دولتی تعریف شده و قوه مقننه کشور در نقش قانونگذاری این حیطه نیز در می آید. موارد مربوط به امور جزیی نیز از سوی بخشهای بالای سلسله مراتب به صورت بخشنامه به سطوح پایین تر اعلام می شود. در این الگو بودجه شهرداری ها ذیل بودجه دولت و استانداری ها بوده و دولت بر کار آنها نظارت می کند. اغلب عنوان می شود مزیت الگوی فوق هماهنگی بخش های مختلف است ولی عیب آن گسترده شدن حوزه وظایف و بیگانگی آن به مسائل مناطق خاص ذکر می شود این نقدها باعث شده تا الگوی تمرکزگرایانه در مدیریت شهری منسوخ شده و به شیوه های جدیدی اندیشیده شود. آنچه که ما در اینجا «الگوهای نوین» نام می دهیم در حقیقت نوین نیست و ریشه در تاریخ پیدایی شهری وسیع و امروزی در اروپای غربی و حتی پیش از آن دارد. فارغ از تجربه دولت شهرهای یونان که در آن مردم خود مستقیما متولیان امور خود را بر می گزیدند و مستقیما در امور شهر اظهار نظر می کردند در شهرهای اواخر قرون وسطی و اوایل رنسانس خصوصا ایتالیا، فرانسه، آلمان و انگلستان بود که با پیدایش شهرهای جدید که در آن بورژواهای مشغول تجارت ساکن بودند نیاز به مدیریت محلی خاصی پدید آمد. شهر بزرگ می شد و نیازهای خاص خود را داشت.

در این میان دولت های فئودالی پایان سده های میانه فاقد توانایی رسیدگی به نیازهای جدید بر آمده از دوران جدید بودند. بدین لحاظ به نحو خودجوشی گروه های شهری شورا مانندی پیدا شدند که در آن مردم و معتمدین آنها به تصمیم گیری و تبادل نظر در امور شهر و اداره بهتر آن می پرداختند. به تدریج این امر سازمان یافته تر شده و با مشخص تر شدن شاخصه های دولت جدید دارای تفکیک قوا، اداره امور شهر نیز به عنوان نوعی «حکومت داری» مطرح شد. لذا آنچه امروز «حکومت های محلی» و به نحو مشخص تر شورا و شهرداری ها نامیده می شود اساسا امری کهن بوده و توسط دولت های جدید به وجود نیامده بلکه به نوعی می توان گفت دولت های ملی نوین از دل این حکومت های محلی سر برآورده اند. می دانیم که در سیستم تفکیک قوای منتسکیویی رایج در جهان امروز قوای مقننه، مجریه و قضائیه در عین تفکیک در تلاش برای نوعی هماهنگی و نظارت بر یکدیگرند که امری بدیهی انگاشته می شود. در سطح حکومت های محلی شهرداری ها و شوراها این امر چگونه است چنانچه گفتیم اساسا دولت هایی وجود دارند که به نحو جالبی اساسا هیچ حکومتی محلی را به رسمیت نمی شناسد و به شیوه انتصاب شهردار از سوی مقامات اجرایی، آنرا ذیل دولت و سازمان آن قرار می دهند. درحالی که معایب آن آشکار شده است ولی در کشورهایی که ساختار حکومت های محلی به رسمیت شناخته شده است از حدود ۲۵۰ سال گذشته ۳ الگوی مدیریت شهری وجود داشته که در هر مکان و زمانی به فراخور حال یکی از آنها رواج داشته است. نیازی به گفتن نیست که آنچه ما حکومت محلی می نامیم شامل دو نهاد شورای شهر«انجمن شهر و شهرداری یا دهیاری » ها است. همانگونه که در سطح حکومت ملی، نوعی تفکیک قوا وجود دارد، اغلب شورای شهر چونان قوه مقننه امور شهری و شهرداری و دهیاری ها به مثابه قوه مجریه به حساب می آیند. در مورد قوه قضائیه در شهر جز در برخی کشورها، حکومت های ملی، قوه قضائیه را در انحصار خود نگاه داشته اند. آنچه ما در بالا به عنوان سه الگوی مدیریت شهری در حکومت های محلی نامیدیم از تعریف نحوه رابطه قوه مقننه شهر شورا و قوه مجریه شهر شهرداری ها پدید می آید که در زیر توضیح داده می شود. در الگوی نخست که بدان الگوی کمیسیونی نام داده اند، در حقیقت تفاوتی میان شورا و شهرداری وجود ندارد. مردم در فرآیندی انتخابی مجموعه ای از افراد را به عضویت شورا بر می گزینند. شورای فوق دست به انتخاب شهردار می زند و تنها یک شخص را از میان اعضای خود به نحو سمبلیک به شهرداری برمی گزیند ولی در واقع هر یک از اعضای شورا متولی اجرای بخشی از امور شهری می شوند و در مقابل کل شورا مسئولند. طبیعی است که این الگو تنها در شهرهای کوچک قابلیت اجرا داشته است و در سطح کلان شهرها امکان آن وجود ندارد. از آن گذشته اجرایی شدن احتمالی آن نیازمند نهادینگی فوق العاده مشارکت شهروندی در اداره امور است که در اغلب کشورهای جهان سوم این امر مقدر نیست و در نهایت الگوی فوق باعث نابسامانی بیشتر اوضاع شهر، بخشی شدن مدیریت، فساد و... خواهد شد و اینها مسائلی است که باعث می شود امروزه دیگر به آن ارجاع نشود. سیستم دوم رابطه شورا و شهرداری ها یا شیوه دوم مدیریت شهری حکومت محلی آن است که مردم عده ای از افراد را به نمایندگی خود برمی گزینند و آنها را در جایگاه شورا قرار می دهند و این افراد در مقام قوه مقننه از طریق رای گیری میان خود شهردار شهر مدنظر خود را بر می گزینند. شهردار منتخب شورا نیز ساختار مدیریت شهرداری را با ترکیبی از صلاحدید خود و شورا بر می گزیند. در اینجا باید اشاره کرد که در این الگو امکان غالب بودن شورا بر شهردار یا بر عکس وجود دارد.
الگو بازتاب الگوی پارلمانی در گزینش نخست وزیر توسط مجلس است. در کشورهایی که نخست وزیر در مقام عالی ترین مقام اجرایی قرار دارد، از طریق انتخابات مجلس، حزب اکثریت، فرد مدنظر خود را در مقام نخست وزیر قرار می دهد و قادر به استیضاح و برکناری او است. نمی توان ناگفته گذارد که الگوی پارلمانی ایجادکننده تلاطم و بی ثباتی شدید در دولت ها، جدال های بیهوده در مجلس و... خواهد شد. امری که در جمهوری چهارم

فرانسه باعث فلج شدن دولت ها شده و ژنرال دوگل و مردم فرانسه را به سوی الگوی ریاستی حکومت متوجه کرد. در الگوی پارلمانی در رابطه شورا و شهردار بی ثباتی شهردار و وابستگی شدید او به شورا و اعضای آن، او را وامی دارد تا دائما در پی بر آوردن خواست های اعضا شورا باشد در حالی که در نهایت خود وی پاسخگوی نابسامانی ها خواهد بود. در اینجا شورا به یک نهاد صرف بی ثبات کننده بدون هیچ خروجی مثبت تبدیل می شود که کارکرد آن ناکارآمدسازی همه چیز و همه کس است. الگوی سوم الگوی ریاستی مدیریت امور شهری است که نظیر خود را در حیطه حکومت ملی نیز داراست. باید گفت از زمان شکل گیری الگوهای حکومت محلی الگوی ریاستی در کنار الگوی پارلمانی به یک اندازه مطرح بوده است. ولی در گذر زمان و گسترده تر شدن مسائل شهری، نظرات بیشتر به سوی الگوی ریاستی متوجه شده است. اما الگوی ریاستی چیست در این الگو مردم از سویی اعضای شورا را بر می گزینند و از سوی دیگر به نحو مستقیم شهردار را انتخاب می کنند. در اینجا شورا در مقام قوه مقننه شهر، قانونگذار و ناظر امور شهر است و شهردار قوه مجریه آن. نظیر این الگو در الگوی ریاستی حکومت های ملی اجرا می شود. مردم از یک سو نمایندگان مجلس و از سوی دیگر رئیس جمهور را گزینش می کنند و آنها بر یکدیگر نظارت و کنترل دارند. گفتنی است که در الگوی سوم است که اساسا «شهردار» معنای محصل دارد. زیرا به نحو سنتی فرد منتخب از سوی شورا برای اداره امور شهر را «مدیر شهر» می نامیدند نه شهردار. امروزه در اکثریت کشورها الگوی سوم رایج است حتی در کشورهایی که دارای ساختار فدرالیستی هستند. در بسیاری از کشورهایی که ما شاهد الگوی پارلمانی حکومت ملی هستیم، در سطح محلی به واسطه تجربیات حاصل از سال ها کار اجرایی، الگوی ریاستی در حال اجرا است مانند انگلستان و هندوستان. در کشور ما سیستم حکومتی ریاستی بوده و گزینش مستقل مجلس و رئیس جمهور از یکدیگر برقرار است. در این وضعیت آشفتگی امور امری طبیعی می نماید. شایسته است مطابق الگوهای رایج در کشورهای توسعه یافته، حرکتی به سوی الگوی ریاستی در مدیریت شهری ما شود تا از عناصر ناکارآمد کننده حکومت های محلی برخاسته از الگوی پارلمانی پرهیز شود. در این میان البته قابل بررسی و تامل خواهد بود اگر گامی به پیش نهاده و حتی به این بیندیشیم که به جای انتخاب مستقیم شهردار یا شورای شهر مرکزی به محلات رجوع کنیم. به این معنا که با قدرت بخشی به شورایاری ها و دقت در برگزاری انتخابات آنها شهردار مرکزی و یا نمایندگان شوراهای مرکزی از میان ایشان برگزیده شود. قطعا همگان اذعان دارند که این شیوه تا چه میزان ارتباط مدیریت شهرها و بدنه اجتماعی را محقق خواهد کرد.
بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد مجموعه مدیریت شهری

 

بررسیهای تاریخی نشان می دهد که سابقه مدنیت و شهر نشینی در ایران یکی از طولانی ترین سوابق شهر نشینی در جهان است و این بیانگر قدمت دانش و تجربه مدیریت شهری در سرزمین کهن ایران است .
اما با وجود چنین سابقه درخشانی ، متأسفانه تصویر وضع موجود سیستم مدیریت شهری در ایران ، تصویر مغشوش و نامتعادل بوده که علیرغم تغییرات حاصله در مقتضیات زندگی امروزی ، پیچیده شدن مسائل شهری و گسترش حیطه وظایف و مسئولیت شهرداریها ، هنوز هم قانون مصوب 1334 ( علیرغم اصلاحات و افاضات متعدد ) به عنوان قانون اصلی در شهر وظایف شهرداریها تلقی می گردد .
امروزه شهرداری در ایران به جای آنکه سازمانی فرا بخشی باشد ( همچنان که در کشورهای متمدن مرسوم است ) تبدیل به سازمانی شده که با از دست دادن تدریجی بخشی از وظایف و اختیارات خود ، وظایف بدون متولی و یا وظایفی را که اصطلاحاً بر زمین مانده اند را بر عهده  گرفته و توافقی را هم در خصوص محدودۀ وظایف مذکور با سازمانهای ذیربط  دولتی حاصل نیامده است و از سوی دیگر روز به روز توقعات عمومی و حتی انتظارات مسئولان دولتی از شهرداری رو به افزایش است که در جامعه مدنی ، نهادهایی که موجودیت خود را از آراء و تمایلات مردم کسب     می کنند . در حقیقت باید به نمایندگی از مردم ، نقش مؤثری در اداره امور محلی ایفا نمایند و به واسطه وجود شورای شهر ، مردمی و غیر دولتی بودن مهمترین ویژگی شهر داری ها به شمار می رود اما به دلایل فراوان سیستم مدیریت شهری و شهرداریها در ایران تا کنون انتظارات به حق مردم را  محقق نساخته است . برخی از عوامل مؤثر در ضعف عملکرد شهرداریها به شرح ذیل است :
1-  نامشخص بودن جایگاه اصلی شهرداریها به عنوان سازمانی مردمی و فرابخشی در نظام مدیریت شهری ، بدلیل وجود ابهاماتی در نحوۀ تعامل ، هماهنگی و ارتباط آن با سازمانها و ادارات متعلق به نظام اداری مرکزی .
2-     عدم تطابق بین وظایف و مسئولیتهای متنوع شهرداریها با مجموعه امکانات و اختیارات قانونی آنها .
3-  عدم تطابق بین ساختار سازمانی و شرح وظایف شهرداریها با پدیده ها ، مشکلات و مقتضیات زندگی مدرن امروزی .
4-  یکسان بودن شهر وظایف شهر داریها در سراسر کشور بدون توجه به تنوع و تفاوت اساسی بین مردم جوامع گوناگون شهری در ایران .
 با عنایت به موارد فوق و با استناد به قانون شرح وظایف و اختیارات شورای شهر ، جایگاه و موقعیت نمایندگان مردم نیز در مجموعه مدیریت شهری ، مبهم و مغشوش بوده و حیطه و عمق وظایف این شورا در نظام مدیریت شهری کاملاً روشن و شفاف نیست و در چنین شرایطی ، از طرفی افزایش سطح انتشارات و توقعات مردم از نمایندگان خود در شورای شهر به دلیل عدم آگاهی کامل نسبت به حیطه وظایف و اختیارات قانونی آنها و از  طرف دیگر وجود عناصر و نهادهای متعدد مؤثر در مدیریت شهری که خرج از کنترل و دسترس نمایندگان مردم هستند ، موجب بروز نارضایتی و دلسردی در بین مردم شده است .
 لذا در این نوشتار با بررسی و تبیین اختیارات و مسئولیتهای قانونی مجموعه عناصر مؤثر در مدیریت شهری مانند شهرداری ، شورای شهر ، وزارت کشور ، مسکن و شهر سازی و ... سعی شده است با تنویر افکار عمومی ، مردم شریف کرمانشاه را در ارزیابی عملکرد واقعی مدیران جامعه و نمایندگان خود یاری دهیم .
 عناصر مؤثر در مدیریت شهری :
الف ) شهرداری:
شهرداری به عنوان مهمترین عنصر مدیریت شهری ، از جایگاه خاصی در نظام سازمانهایاداری کشور برخوردار است . شهرداری به احاظ حقوقی و اداری ، جزء مؤسسه های عمومی محسوب می شود .
با این مفهوم شهرداری یک نهاد عمومی اما غیر دولتی است که اقتدار و رسمیت آن ناشی از رأی مردم یا نمایندگان مردم است و در قلمرو وظایف خود بایستی دارای استقلال عمل باشد .
اما با این حال در ایران هیچگاه شهرداریها به طور کامل از این استقلال قانونی برخوردار نبوده و علاوه بر آن قوانین موجود ( از جمله ماده 53 قانون تشکیلات شورای اسلامی ) موجب شده شهرداریها به شدت تحت کنترل و نظارت وزارت کشور و سازمانها و مقامات محلی تابع آن مانند استاندار و فرماندار باشند و وجود چنین روابط و دیدگاهی نسبت به شهرداری، اصلی ترین عامل در نقض اختیارات و مسئولیتهای آن است .
 ب ( عناصر مؤثردر مدیریت شهری در سطح ملی و منطقه ای )
در کشورهایی با ساختار حکومتی تمرکزگرا مانند ایران ، دولت مرکزی در اداره امور محلی نقش گسترده ای رابصورت مستقیم و غیر مستقیم ایفا می کند و در این راه بخش عمده ای از امور محلی را به صورت متمرکز در اختیار سازمانهای تابعه اش قرار      می دهد و در این چار چوب عناصر ملی مؤثر در مدیریت شهری عبارتند از :
1) وزارت کشور :
مهمترین عنصر ملی مؤثر در مدیریت شهری و شهر داری های ایران وزارت کشور است و یکی از علل عدم استقلال شهرداری ها در نوع ارتباط آنها با وزارت کشور است و شهر داریها در ایران از بدو تأسیس به عنوان شعبه های تابعۀ وزارت کشور محسوب گردیده و علاوه بر مقامات این وزارت خانه مانند وزیر کشور ، معاون هماهنگی امور عمرانی ، دفتر فنبی و اداره کل شهرداریهای وزارت کشور ، تابع استانداری به عنوان مؤثرترین سازمان در مدیریت شهری در سطح منطقه ای بوده است .
وظایف وزارت کشور در قبال شهرداری ها بر اساس قوانین و آئین نامه ها ، بسیار گسترده و متنوع است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از :
1-     نظارت بر اجرای کلیه قوانین ، آئین نامه ها و مقررات مربوط به شهرداریها .
2-     تعیین نیازمندیهای اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی منطقه ای و محلی و تشخیص اولویت آنها .
3-     تصویب برنامه های عمرانی و نو سازی شهر داریها .
4-     تهیه و تنظیم معیارها ، ضوابط و استاندارهای فنی و عمرانی .
5-     تصویب محدوده خدماتی شهرداریها و حریم شهرها.
6-  صدور حکم انتصاب شهروندان (شهرهای کمتر از .../..2 نفر توسط استاندار و شهرهای بزرگتر توسط وزیر کشور )
7-     تصویب دستورالعملهای مربوط به امور مالی و معاملات شهرداریها .
8-     صدور اجازه شروع وصول عوارض نوسازی و وصول عوارض متمرکز و توزیع آن بین شهرداریها .
9-      تخصیص اعتبارات و کمکهای بلاعوض دولت به شهرداریها .
10- تصویب سازمانهای اداری شهرداریها و تهیه مقررات استخدامی .
11- انتخابات شوراهای شهر و اعمال نظارت قانونی بر امور کلیه شوراها .
2) وزارت مسکن و شهر سازی :
رابطه وزارت مسکن و شهر سازی و سازمان مسکن و شهر سازی بعنوان سازمان محلی آن را ، با شهر داری با محورهای زیر می توان بررسی نمود :
1-  پیشنهاد و تهیه طرح توسعه شهری و نظارت بر حسن اجرای برنامه های مصوب توسعه شهری توسط شهرداری که در صورت بروز اختلاف نظر بین سازمان مسکن و شهر سازی و شهرداری در خصوص طرح مصوب ، نظریه کمیسیون ماده 5 استان و در حالت وجود مغایرت های اساسی نظریه شورای عالی شهر سازی و معماری ملاک عمل است .
2-     اجرای پروژه های عمرانی دولتی یا اعتبارات ملی در شهرها .
3-     تهیه و اجرای طرح های آماده سازی زمین با هدف توسعه شهرها مطابق      نامه های مصوب .
4-     تهیه، تصویب و ابلاق معیارها ، ضوابط و آئین نامه های شهر سازی .
3) سازمان مدیریت و برنامه ریزی :
شهرداری ارتباطی غیر مستقیم و از طریق وزارت کشور و استانداری با این سازمان داشته و ارتباط بودجه ای آن مشتمل بر بودجه های عمران شهری ، کمک های بلاعوض و اعطای وام می باشد .
 ج) عناصر محلی مؤثر بر مدیریت شهری :
مدیریت شهری در سطح ملی را می توان به عنوان مجموعه ای از عناصر رسمی و غیر رسمی تعریف کرد که اداره امور شهر را به عهده داشته و یا در آن مؤثرند ، این عناصر با اختیارات و ابزارهایی که در اختیار دارند در سیاستها و برنامه های اجرایی نظام مدیریت شهری نفوذ کرده و سعی در انجام وظایف خود و یا مطابقت آنها با خواسته های خود را دارند .
1- شورای اسلامی شهر :
مهمترین نهاد محلی که بر اساس اصل صدم قانون اساسی حق دخالت در اداره امور شهر و نظارت بر حسن انجام وظایف مدران محلی را دارد ، شورای اسلامی شهر است که اعضای آن به عنوان نمایندگان افکار عمومی با رأی مستقیم مردم انتخاب می شوند .
مطابق « قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات  شهرداران »  مصوب 1/3 /1375 شرح وظایف 29 گانه شورای شهر در ماده 71 تعیین شده است که با توجه به آن به نظر می رسد مؤثرترین عامل در مدیریت شهری ، بایستی شورای شهر باشد .
اما در طول دوره اول شوراها ، ثابت شد که قانون مذکور کافی نبوده و ضمانت های اجرایی لازم برای انجام وظایف شورای شهر در آن وجود ندارد .
در ذیل برخی از وظایف شورای شهر آمده است :
1-     انتخاب شهردار به مدت 4 سال ( حکم انتصاب به وسیله وزیر کشور یا استاندار  صادر می گردد)
2-     تصویب آئین نامه های پیشنهادی شهرداری ( با رعایت دستور العملهای وزارت کشور )
3-     تصویب اساسنامه مؤسسه ها و شرکت های وابسته به شهرداری ( با تأئید موافقت وزارت کشور )
4-     تصویب بودجه ، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بوجه سالانه شهرداری و شرکت های وابسته به آن .
5-  تصویب لوایح و برقرای یا لغوعوارض شهر و تغییر نوع و میزان آن ( با در نظر گرفتن سیاستهای دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود )
6-     تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته .
7-     وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تأسیسات شهری .
8-     تصویب نرخ کرایه وسائط نقلیه درون شهری .
9-  نظارت بر اجرای طرحهای مربوط به ایجاد و توسعه معابر ، خیابانها و میادین و فضای سبز و تأسیسات عمومی شهر .
10-تصویب نامگذاری معابر ، خیابانها ، کوچه ها  ...
11- بررسی و شناخت کمبودها ، نیازها و نارسائی های حوزه انتخابیه و تهیه طرحها و پیشنهادات اصلاحی و ارائه به مقامات مسئول ذیربط .
12- همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با تأیید وزارت کشور و مسکن و  شهرسازی .
همانطوری که مشاهده می شود وظایف شورا اکثراً به نهاد شهرداری محدود شده و قدرت و اختیارات لازم جهت تصمیم گیری و سیاستگذاری بر تمام عناصر و سازمانهای مؤثر در مدیریت شهری را ندارد .
ادامه عناصر محلی مؤثر بر مدیریت شهری :
از دیگر عناصر رسمی محلی می توان از شورای اداری شهرستان ، شورای تأمین شهرستان و ادارات آب و فاضلاب ، برق و گاز و مخابرات و فرمانداری نام برد اما علاوه بر عناصر و عوامل رسمی ، سیستم مدیریت شهری متأثر از عوامل و سازمانهای غیر رسمی مانند جریانها و جناحهای سیاسی و کانون های قدرت شهری نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، سرمایه داران و صاحبان عوامل اقتصادی ، ائمه جمعه مجامع و گروه های متخصص ذیربط در عمران شهری مانند نظام مهندسی و ... نیز هست .
نتیجه گیری :
همانگونه که ملاحظه می شود ، عوامل فراوانی در مدیریت شهری و عملکرد شهری مؤثرند که بدیهی است با وجود این همه مراکز تصمیم گیری و سیاست گذاری ، نمی توان ارزیابی دقیقی از عملکرد شهرداری یا شورای شهر ارائه نمود و مشخص می شود که تحت این شایط بهبود نسبی ساختارهای شهری در کرمانشاه درطی سالهای اخیر با چه مشقات و تلاش خستگی ناپذیری توأم بوده است .
تاریخچه مدیدیت شهری ((UMP در آسیا

توسعه برنامه های مدیریت شهری در گرو تلاش و ممارست شهرها در جهت پیشرفت و رفاه منابع انسانی میسر می شود؛ این اقدامات عبارتند از جذب مشارکت های دولتی، بهره وری اقتصادی، حفظ تساوی و عدالت اجتماعی، کاهش فقر و بهبود شرایط زیست محیطی. این اقدامات در سایه استفاده بهینه و توزیع عادلانه منابع امکانپذیر خواهد بود.

مدیریت شهری طی سه مرحله از آغاز یعنی از سال 1986 میلادی تا کنون دستخوش یک سری تغییرات بنیانی شده است.

مرحله اول: مرحله اول برنامه مدیریت شهری (1991-1986)؛ این برنامه ها بر روی تحقیقات کاربردی بر روی چهار موضوع: مدیریت اراضی، امور مالی و مدیریت شهری، زیرساخت ها و محیط زیست شهری و با هدف توسعه راهبرد های عملی و ابزارهای کاربردی مدیریت شهری در سطح جهانی متمرکز شده بود.

مرحله دوم: اهداف این مرحله (1996-1992) حول محور چگونگی استفاد از این راهبردها و ابزارها در جهت ارتقای کارآیی و سطح تولیدات، ابتدا به صورت منطقه ای و سپس بسط آن به تمام کشور می بوده است. در این مرحله یک مورد دیگر به چهار موضوعی که قبلا در بالا ذکر شد، افزوده گردید. مورد پنجم کاهش فقر شهری بود. مکانیزم اساسی در این فاز اجرایی پرداختن به سطح کارآیی و تولیدات از قبیل تشکیل هیات کارشناسان منطقه و تاسیس کارگاه ها و همایش های مشاوره ای در سطح کشوری به منظور معرفی این خط مشی ها و ابزار های کاربرد به کل کشور، معطوف می شد. ساختار این برنامه ها تمرکز زدایی و واگذاری مسوولیت انجام این فعالیت ها به ادارات منطقه بوده است.

مرحله سوم: مرحله سوم مدیریت شهری به منظور ایجاد و تحکیم کارآیی دولت، بانکها و مراکز تامین اعتبار در جهت مرتفع ساختن معضلات شهری اختصاص یافت.

مرحله چهارم—این مرحله(2004-2001) ادامه مرحله سوم بود و تنها بیشتر از قبل بر روی فعالیت ها و اقدامات دولتی که شرایط زندگی قشر مستمند و کم درآمد جامعه شهری را متأثر می ساخت، متمرکز شده بود.

در واقع هم اکنون زمینه هایی که این برنامه ها توجه خاص به آنها دارند عبارتند از:

-- کاهش سطح فقر در شهر

-- مدیریت محیط زیست شهری

-- جذب مشارکت های دولتی

-- حل معضل ایدز و اعتیاد در جامعه شهری

برنامه هایی که در بالا بدان اشاره شد در 11 ناحیه و 21 شهر در آسیا اجراشده است.

در اینجا به مقایسه مدیریت شهری در آسیا و اروپا می پردازیم.

اصول مدیریت شهری در اروپا

در الگوی مدیریتی در اروپا سه عامل مدیریتی لحاظ می گردد: برنامه ریزی، اجرای برنامه ها، نظارت و ارتقای برنامه ها. از این گذشته ویژگی های خاصی برای یک مدیریت مطلوب شهری نیاز است که این ویژگی ها شامل داشتن اطلاعات لازم در زمینه سیستم شهری، سازمان های مربوطه و روند فعالیت ها می باشد.

همچنین باید توجه داشت که بخش خصوصی، گروه های فشار و عامه مردم می توانند در بهبود مدیریت شهری سهیم باشند و با استفاده از اینها می توان به بودجه لازم جهت ارتقای وضعیت اقتصادی دستیابی پیدا کرد. این عملکرد ها می توانند شهرواندان، محیط زیست شهری و ظرفیت کارآیی و تولیدات شهر را تحت تاثیر قرار دهد.

در اروپا تاکید بر این است که سیستم های شهر بطور کامل مورد ارزیابی قرار گیرد. نوع مدیریت شهری که در اروپا مورد استفاده قرار می گیرد می بایست با چرخه زندگی شهرنشینی، که افزایش و کاهش رشد محیط زیست نشانگر آن است، سازگار باشد. شهر هایی که به لحاظ فیزیکی و اقتصادی توسعه یافته هستند نیاز به شیوه مدیریت شهری متفاوت با شهرهای عقب مانده و دچار نقصان دارند.

به عنوان مثال بسیاری از شهر ها نتوانسته اند به توازن عرضه و تقاضا در تولیدات و خدمات شهری برسند. در این موارد شهر های اروپایی وضعیت بازارهای شهری مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهند. با این روش تقاضا برای تولیدات خدمات شهری و عرضه مایحتاج شهروندان به توازن می رسد.

از موارد دیگری که در مدیریت شهری اروپا مدنظر قرار می گیرد را می توان به وضعیت حمل و نقل شهری، مدیریت اراضی، اقتصاد شهری و منطقه ای،سازمان دهی کارآیی و حجم تولیدات در کلان شهر ها اشاره کرد.

1- خدمات تکنیکی در جهت فقرزدایی شهری بر روی موارد زیر متمرکز شده است:

*

دستیابی قشر فقیر جامعه به اراضی و تامین امنیت شغلی آنها: بهبود شرایط کاری و سازمان دهی اجتماعی می بایست به اندازه بهبود شرایط محیط شهری مد نظر قرار گیرد. چراکه قشر ضعیف و کم درآمد جامعه هم می بایست از امانات دسترسی به اراضی شهری و امنیت شغلی برخوردار باشند.
*

کمک های مالی هر چند جزئی به قشر کم درآمد: این بخش بهبود شرایط مدیریتی در سامان دهی گروه های اجتماع در ایجاد مشارکت های مالی، افزایش کارآیی مدیریتی در جهت اخذ و اداره سرویس های مالی-اعتباری به منظور توسعه فعالیت های درآمدزا و تسهیلات مسکن را شامل می شود. همچنین در این زمینه می توان به ایجاد ارتباط میان این گروه های مشارکتی با موسسه های ملی رسمی و استحکام کارآیی و افزایش سطح تولیدات دولت های محلی در ارتقاء تمهیدات مربوط به وضه اقتصادی و معیشتی جامعه اشاره کرد.

2- خدمات تکنیکی در جهت مدیریت محیط زیست شهری بر موارد زیر متمرکز شده است:

*

مدیریت بازیافت زباله:این بخش شامل بهبود مدیریت شهری در جهت برنامه ریزی، تامین اعتبار، و عملی ساختن امور مربوط به سیستم زباله های جامد شهری می باشد. در اینجا می بایست تقویت سرمایه گذاری در سیستم زباله های جامد شهری و بخصوص در زمینه های جمع آوری زباله های جامد، دفن و همچنین بازیافت مواد به خوبی انجام پذیرد.
*

مدیریت آب و فاضلاب و آلودگی هوا: این بخش شامل بهبود خط مشی ها و قوانین زیست محیطی به منظور ترفیع و تفییذ اختیارات مدیریت شهری در جهت برنامه ریزی، تامین اعتبار و عملی ساختن امور مربوط به سیستم آب و فاضلاب و کیفیت هوا می باشد. در ایجا می بایست تقویت مشارکت میان دولت های محلی و سازمان های دولتی در ارائه خدمات زیست محیطی و حفاظت از محیط زیست لحاظ گردد.

3- خدمات تکنیکی در جهت مدیریت شهری به شیوه مشارکتی

یک شهر پایدار ساماندهی و برای توسعه ظرفیت‌های کالبدی - فضایی و توانمندی‌های کارکردی آن در سه محور اصلی دید.
محور اول: توسعه کار و فعالیتهای شهری که در گامهای ذیل صورت می‌گیرد:
گام اول: تلاش برای رونق اقتصاد شهری از طریق دخالت مثبت و تاثیر گذار در بازارهای شهری.
گام دوم: تلاش برای توسعه سرمایه گذاری در عمران و آبادانی شهر و بر این اساس توسعه تمام ظرفیت‌های عمرانی شهر
گام سوم: رونق کارآفرینی و بهبود دادن اوضاع اشتغال در شهر.
گام چهارم: تلاش برای بهبود عرضه کالا و خدمات در شهر و در دسترس سازی عادلانه همه خدمات برای تمام مردم شهر.
گام پنجم: ساماندهی مشاغل و بهبود کیفیت محیط های کسب و کار مردم
محور دوم: محور تلاش برای ارتقای تربیت و تعلیم بر اساس محورهای ذیل:
گام اول: معروف سازی ارزش‌ها و منکر معرفی کردن ناهنجارها در جامعه تهرانی
گام دوم: توسعه عوامل ترغیب گرایش به معروف‌ها و کاهش زمینه‌های ارتکاب منکرات
گام سوم: توسعه ظرفیتهای لازم برای تبادل سرمایه‌های معنوی، فرهنگی و اجتماعی و ارتقای سرمایه اجتماعی شهر بر اساس آگاهی مردم و اعتماد بیشتر.
گام چهارم: تلاش با تمام توان برای کاهش آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی از طریق ساز و کارهای متناسب و جامعه مدار.
محور سوم: تلاش و برنامه ریزی برای فراغت و استراحت و زندگی بهتر و برازنده‌تر مردم تهران بر اساس گامهای ذیل:
گام اول: تامین فرصتها و امکانات برای سکونت و آسایش به صورت عادلانه برای تمام مردم تهران در جنوب و شمال و کاهش فاصله‌ها
گام دوم: ارتقای سطح آرامش، نشاط و شادابی و آسایش در زندگی مردم
بر اساس چشم‌انداز فوق‌الذکر، برنامه‌ریزی برای ارتقای «مدیریت شهری» از شهرداری آغاز می‌شود که این تحول بزرگ با توجه به تجربیات موجود در دوره جدید در چهار حوزه پیشنهاد می‌گردد:
اول: تحول منسجم و عادلانه در حوزه قوانین و مقررات شهری و شهرداری برای حفظ حقوق شهروندان و مدیریت شهری
دوم: تحول و ارتقا برنامه ریزی شده در حوزه منابع انسانی متخصص و متعهد
سوم: ارتقا سطح تکنولوژی اداره شهر و شهرداری همگام و همطراز با آخرین دستاوردهای این حوزه در سایر کلانشهرهای جهان
چهارم: ارتقای در حوزه فرآیندها و تصحیح روش‌های مدیریت شهر و شهرداری
اساس چنین رویکردی به مسائل شهرداری و نگاه منسجمی به حوزه مدیریت شهری نیازمند راهبردهای منسجمی است که بر اساس ذیل پیشنهاد می‌شود:
1-ارتقا نقش تهران در همه ابعاد ملی، فراملی و منطقه‌ای
2-ساماندهی و صیانت از محدوده و حریم شهر تهران
3-توسعه اجتماعی و ساماندهی اسکان جمعیت
4-رونق اقتصادی فعالیت‌های شهر تهران
5-بهبود شبکه‌های ارتباطی و نظام حمل و نقل و ترافیک
6-حفاظت از محیط زیست و ایمن سازی شهر تهران در برابرسوانح
7-بهبود و ارتقا کیفیت دفاع غیر عامل شهر تهران
8-بهبود و ارتقا وضعیت و ساماندهی کالبدی شهر تهران
9-ارتقا کیفیت و کارایی محیط شهری با پهنه بندی نحوه استفاده از اراضی و ساماندهی ساخت و ساز در انواع کاربری
10-احیا و حفاظت فعال از میراث طبیعی، تاریخی و فرهنگی شهر تهران
11-ساماندهی هویت سیمایی و منظر شهری
12- توسعه فضای سبز،‌عمومی، تفرجگاهی
13- تامین نیازها و ساماندهی مکانیزه خدمات شهری تهران
14-بهسازی، نوسازی، بازسازی بافت‌های فرسوده شهر تهران
15-اصلاح نظام مالیه و ساختار تشکیلاتی مدیریت شهری تهران و کوچک سازی شهرداری
16-برنامه‌ریزی برای تولید درآمد پایدار برای شهر
17-تلاش برای تعامل مثبت با شورای شهر و مدیریت جمعی عقلانی شهر تهران
اجرای چنین برنامه ها، راهبردها و استراتژیهایی در شهر تهران بی شک چشم انداز شهر را به حول و قوه الهی مثبت و ارزشمند تبیین خواهد کرد.
بر این اساس تمام تلاش ما در اداره شهر «ارتقاء سطح زندگی» مردم شریف شهر تهران خواهد بود که در یک نگاه جامع، کارآمد و منسجم موجب «توسعه پایدار شهر» در همه ابعاد آن و «برازنده» و «شایسته» مردم نجیب و عزیز ماست.
مهمترین محورهای برنامه حسن بیادی نیز شامل موارد ذیل است:
مردم محور بودن برنامه‌ها و فعالیت‌های شهرداری
توسعه مشارکت مردمی در مدیریت با محوریت شهروند مسئول – شهرداری پاسخگو
تشکیل شوراهای مناطق و تقویت آنها برای توسعه مشارکت مردمی
مهندسی مجدد Re-structuring به سمت کوچک شدن بدنه شهرداری بر اساس اهداف سند چشم انداز، اجرای اصل 44 و نیل به توسعه پایدار
نظام مند نمودن و طراحی سیستم در راستای ثبات مدیریت شهری و ایجاد درآمد پایدار
جلب و جذب سرمایه گذاری و هدایت آن به مجاری مناسب آن و تولید ثروت در شهر تهران (60% کل کشور(
تسهیلات ویژه به بافتهای فرسوده
اجرایی نمودن طرح جامع و تفصیلی
مکانیزاسیون خدمات شهری (امور بهداشتی – جمع آوری زباله – بازیافت و زیباسازی(
ورود هرچه بیشتر بخش خصوصی به ناوگان حمل و نقل عمومی و ایجاد فضای رقابت در بهبود کیفیت ارائه خدمات به شهروندان
توسعه فضای سبز (زیباسازی(
توجه ویژه به امور جوانان و ورزش محلات
ایجاد تعامل هرچه بیشتر صاحبنظران، متخصصان و دانشگاهیان
شهر به عنوان یک قالب و ظرف برای بافت زنده، دارای مولفه‌های
1- عمرانی (مسکن)
2- هوا
3- صوت
4- زیست محیطی
5- ترافیک
6- فضای سبز
7- خیابان و جاده
8- امکانات بهداشتی
9- امکانات رفاهی
10- امکانات تفریحی
11- امکانات ورزشی
12- امکانات فرهنگی،‌هنری
13- امنیت اجتماعی
14- و هر امکانی که بر اساس نیازهای بافت زنده شهر (شهروندان) قابل برنامه‌ریزی است
شهروند: بافت زنده شهر و موجودیت هر منطقه جغرافیایی را تشکیل می‌دهد (با نگاه مردم محوری)
1- نیازها، انتظارات و توقعاتی که وجود دارد و باید در برنامه‌ها دیده شوند.
2- وظایف یک شهروند در فرایند زندگی شهری در تعامل با یکدیگر در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی
حفظ کرامت و شان شهروند
در نظر گرفتن نیازهای اقشار مختلف (سن،‌جنس، شغل و ...) جهت برنامه ریزی و ارائه خدمات مناسب شامل:
مسکن، شغل و معیشت، آموزش، بهداشت، درمان، ارزشهای دینی و مذهبی، ارزشهای ملی، سلامتی تن و روان، هوا، صوت، حمل و نقل درون و برون شهری، ورزش ، سیاست و ....
که در عصر حاضر مرتبا نیازها و توقعات شهروندان در حال تغییر و رشد می‌باشد که شهرداری باید متناسب با آن حرکت نماید.
شهردار
1- وظایف شهردار
ایجاد یک قالب مناسب (شهر) برای بافت زنده موجود در آن (شهروند(
حفظ کرامت انسانی شهروندان صرف نظر از تفاوتهای فراوان سن، جنس، اعتقاد و ...
آسیب شناسی و نیاز سنجی جهت برنامه ریزی دقیق و مناسب (به دنبال شناخت و ارزیابی دقیق وضع موجود(
برنامه ریزی دقیق و مناسب (جهت نیل به اهداف مشخص در تعامل با شورای اسلامی شهر تهران(
اجرا و ارائه خدمات مناسب (با در نظر گرفتن تمایل به واگذاری به بخشی خصوصی(
نظارت مستمر و پیگیر
تسری نهضت خدمتگزاری به تمامی بخش‌های شهرداری
رئوس و سرفصل‌های مهم برنامه‌ها نیز به شرح ذیل است:
- برنامه ریزی شهری:
تدوین برنامه چشم انداز بیست ساله شهر تهران بر اساس چشم انداز بیست ساله کشور
حفظ کرامت انسانی شهروندان و اولویت دهی به انسان به جای خودرو، ساختمان و ...
توجه خاص به مسائل فرهنگی و اجتماعی
توجه خاص به هویت محلی در طرح‌های عمرانی و حمل و نقل و ترافیک
تقویت چهره شهر (زیباسازی)
توجه به هویت شهری و ساختار فضای شهر با در نظر گرفتن فرهنگ و اعتقادات شهروندان و ابنیه ارزشمند تاریخی شهر
پیش بینی سرانه‌های خدماتی در رده‌های محله‌ای‌، ناحیه‌ای، منطقه‌ای، شهری و فراشهری و مقایسه با سطح ملی و بین المللی
واگذاری خدمات غیر حاکمیتی به بخش خصوصی واجد شرایط
توسعه چند هسته‌ای شهر و حوزه‌های ویژه با عملکرد خاص بر اساس طرح جامع شهر
تهیه اسناد توسعه شهر با شناسایی محدودیت‌ها و امکانات و همچنین لحاظ نمودن اقتصاد شهری
فعال نمودن سیستم GIS
برنامه ریزی جهت حفظ حریم شهر از جمله باغات و اراضی کشاورزی حومه شهر
مهمترین محورهای برنامه رسول خادم نیز شامل موارد ذیل است:
1ـ تحقق رویکرد مدیریتی در شهرداری تهران در چهار سطح عملکرد فراملی، ملی، شهری و محلی
2ـ توجه به فقدان تعاملات بین‌المللی تهران به عنوان پایتخت ایران با سایر کشورها و پایتختهای مطرح جهان در حوزه‌های علمی، فنی، فرهنگی، خدماتی و اجتماعی
3ـ تعامل با مجلس، دولت، قوه قضاییه و کلیه دستگاههای اجرایی و سازمانها و نهادهای عمومی و حاکمیتی در سطح ملی در حوزه‌های مختلف (اجتماعی، عمرانی، ترافیکی، فرهنگی، خدماتی)
4ـ تعامل با کلیه حوزه‌های اجرایی مرتبط با مجموعه مدیریت شهری در تهران جهت هماهنگی در امور اجرایی شهر با هماهنگی کلیه نهادهای دولتی، عمومی و مدنی در تهران و تحقق عینی و تدریجی مدیریت جامع شهری
5ـ تحقق رویکرد مدیریتی در پایین‌ترین سطوح جغرافیایی و جمعیتی در محلات شهر تهران بر اساس سیستمی مشخص از طریق ورود میدانی و عملیاتی در 371 محله شهر تهران و تعامل رو در رو با مردم، شورایاریهای محلات و تشکلهای غیردولتی محلی
6ـ تلاش در جهت جلب و جذب اعتماد تعامل مراکز علمی و نهادهای مدنی در عرصه‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در مدیریت شهر تهران
7ـ شناسایی مسایل، مشکلات مردم در مقیاسهای محلی، منطقه‌ای و شهری همچنین احصاء منابع و امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری شهرداری، بخشهای دولتی و خصوصی و نهادهای مدنی در مقیاسهای مذکور
8ـ ارتقای روز افزون میزان مشارکت مردم در عرصه مدیریت و تحقق اصل شهروندمداری از طریق مشارکت در انتخاب مدیران محلی و منطقه‌ای، مشارکت در تعیین اولویت مسایل و مشکلات شهر تهران، مشارکت در برنامه‌ریزی جهت ساماندهی مسایل مذکور، مشارکت در امر نظارت بر حوزه‌های اجرایی مدیریت شهری بویژه با استفاده از قابلیتهای انجمنهای معتمدین محلات
9ـ ارتقای میزان تعامل و هماهنگی میان شورا و شهرداری با عنایت به شناخت کامل نسبت به انتظارات قانونی شورای شهر
10ـ استفاده از پتانسیل مدیریتی موجود در بدنه شهرداری تهران در سطوح مختلف مدیریتی
11ـ تقویت کارکرد شهرداری تهران در حوزه‌های اقتصاد شهری بویژه از طریق جذب نظامند سهل‌الوصول قابلیتهای بخش خصوصی
12ـ ایجاد تفکر و روحیه ایمان و تلاش جهت تحقق راهبردهای طرح جامع و راهبردی شهر تهران به عنوان نظام برنامه‌ریزی حاکم بر کلانشهر مذکور و جلوگیری از اعمال مدیریت سلیقه‌ای در شهر
13ـ اصلاح ساختار شهرداری تهران + اصلاح قوانین و مقررات + ادامه اصلاح ساختار مالی در شهرداری تهران و تحقق حسابداری تعهدی و بودجه عملیاتی در نظام مالی مذکور
14ـ اولویت دهی جهت تامین حداقل سرانه‌های عمومی و خدماتی (فضای سبز، فضای فرهنگی، ورزشی و ... ) متناسب با نیازهای جمعیتی شهر تهران در مقیاس عملکرد محلی
15ـ اولویت دهی به رویکردهای پیشگیری و مقابله در حوزه مدیریت بحران شهر تهران

نظامنامه سیستم مدیریت زیست محیطیدر شهر
- روش اجرایی ارتباطات
- روش اجرایی آموزش
- روش اجرایی کنترل مدارک و مستندسازی
- روش اجرایی کنترل سوابق
- روش اجرایی صلاحیت ممیزان داخلی
- روش اجرایی ممیزی داخلی
- بررسی الزامات قانونی و ماده 55 قانون شهرداریها و برنامه توسعه چهارم به جهت به روز رسانی الزامات زیست محیطی منطقه
- انجام تغییرات لازم بر روی چک لیست‌های کنترل زیست‌ محیطی عملکرد پیمانکاران فضای سبز، ساماندهی، مسیل ها و قنوات، خدمات شهری، زیباسازی، فنی و عمرانی و حمل و نقل و ترافیک
- تهیه پیش نویس دستورالعمل مراجعین به پارکها
- تهیه پیش نویس دستورالعمل 137
- پیگیری رفع موارد عدم انطباق گزارش شده توسط شرکت DQS از کلیه حوزه ها
- پیگیری جهت دریافت پیشرفت برنامه های زیست محیطی از کلیه حوزه ها
- اجرای ممیزی داخلی به مدت سه روز در ساختمانهای منطقه
- تدوین برنامه های زیست محیطی سال آتی واحد محیط زیست و انرژی
- راه اندازی و اجرای نرم افزار جهت پیگیری فرمهای اقدام اصلاحی
- بررسی و جمع بندی فرم های اقدام اصلاحی ارسالی از زمان ممیزی نهایی تاکنون
- راه اندازی و اجرای نرم افزاری سیستم بایگانی در واحد جهت بایگانی و پیگیری مکاتبات
تشکیل جلسات کمیته تخصصی راهبری :
- معاونت امور مالی و اداری
- معاونت امور اجتماعی و فرهنگی
- معاونت هماهنگی و برنامه ریزی
- معاونت امور شهری و فضای سبز
- معاونت شهرسازی و معماری
- معاونت فنی و عمرانی
- معاونت حمل و نقل و ترافیک
تشکیل جلسات عمومی کمیته راهبری با موضوعات :
- بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص ایجاد تغییرات در روش اجرایی کنترل سوابق
- بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص ایجاد تغییرات در روش اجرایی ارتباطات
- بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص ایجاد تغییرات در روش اجرایی مستندسازی و کنترل مدارک
- برنامه ریزی جهت اجرای ممیزی داخلی سیستم مدیریت زیست محیطی
- بازنگری روش اجرائی نحوه شناسائی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی و تعیین اهداف خرد و کلان
- تکمیل و بروز رسانی مستندات سیستم مدیریت زیست محیطی
- گروه بندی اعضا کمیته و انتخاب سر گروه ها جهت اجرای ممیزی داخلی
- دسته بندی وظایف گروه ها و تقسیم واحد ها جهت انسجام بیشتر در هنگام ممیزی داخلی
- تشکیل جلسات عمومی ارزیابی جنبه های شناسایی شده، تعیین اهداف خرد و کلان با توجه به الزامات قانونی
فرهنگ سازی و اطلاع رسانی
- به روز رسانی مطالب وب سایت محیط زیست
- طراحی و نصب پوستر وبروشور
- تهیه شعار و پیام
- نصب خط مشی زیست محیطی و گواهینامه‌ها
- تهیه پاورپوینت
- معرفی منطقه از دیدگاه زیست محیطی
به روز رسانی مطالب وب سایت :
- به روز رسانی مطالب بخش محیط زیست در وب سایت منطقه (صفحات مربوط به اخبار، همایش ها و ...)
- هماهنگی‌های لازم در خصوص قرار دادن نقاشی‌های دانش‌آموزان در خصوص بازیافت در وب سایت منطقه( پیگیری جهت دریافت و اسکن نقاشی ها )
- تهیه و هماهنگی جهت درج اطلاعیه مسابقه تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست
طراحی و نصب پوستر و بروشور:
- طرح ممنوعیت استعمال سیگار در ساختمانهای منطقه
- اطلاعیه به جهت اجرای تفکیک ظروف یکبار مصرف در سالن غذا خوری ساختمان شماره یک
- استفاده درست از کاغذ
- گرامی داشت هفته محیط زیست
- قراردادن بروشور جهت استند ورودی ساختمان شماره 1 به صورت روزانه
- تهیه اطلاعیه ها ی زیست محیطی برای همکاران و شهروندان
- تهیه اطلاعیه مربوط به مسابقه تنوع زیستی
- تعویض تابلوهای زیست محیطی ساختمان شماره 1
تهیه شعار وپیام :
- شعارهای زیست محیطی جهت استفاده در بیلبوردهای سطح منطقه
- تهیه شعارها و پیام های ورزشی جهت نصب در پارک چیتگر و سطح منطقه
نصب خط مشی زیست محیطی و گواهینامه ها :
- تکثیر و نصب خط مشی و گواهینامه های دریافتی از شرکت
- DQS بر حسب موارد مورد نیاز
تهیه پاور پوینت :
- تهیه پاورپوینت برای درج عملکرد زیست محیطی در فیلم منطقه
- تهیه آمار Power Point جهت ارائه عملکرد زیست محیطی منطقه
- تهیه power point ممیزی داخلی سیستم مدیریت زیست محیطی
- تهیه power point بازنگری مدیریت سیستم مدیریت زیست محیطی
معرفی منطقه از دیدگاه زیست محیطی :
- تهیه طرح برای درج لوگوی ISO 14001 در سربرگ های منطقه
- ارائه اطلاعات به منظور معرفی منطقه جهت درج در کتاب اولین بانک اطلاعات جامع شرکتهای دارنده سیستمهای مدیریت کیفیت
- ارائه اطلاعات به منظور معرفی منطقه جهت درج در کتاب دومین همایش آلودگی هوا
- ارائه اطلاعات جهت شرکت در ششمین همایش دوسالانه انجمن متخصصان محیط زیست
 
آموزش‌های زیست محیطی
- آموزش های زیست محیطی برای شهروندان
- آموزش های زیست محیطی برای پرسنل
آموزش های زیست محیطی برای شهروندان :
- هماهنگی جهت حضور مینی بوس آموزش بازیافت درمدارس منطقه (در دبستان شهدای پاسدار حضور یافتند)
- تهیه سرفصل آموزش محیط زیست در مدارس ( ارسال به حوزه امور اجتماعی و فرهنگی
آموزش های زیست محیطی برای پرسنل :
- آموزش و توجیه نیروهای خدماتی در خصوص تفکیک زباله در ساختمانهای شهرداری
- هماهنگی جهت برگزاری کلاسهای آشنایی با مسائل بهداشتی و زیست محیطی برای بانوان
- برگزاری کلاس های ممیزی داخلی برای اعضائ کمیته راهبری با همکاری حوزه هماهنگی و برنامه ریزی
- تهیه سرفصل های آموزشی زیست محیطی مرتبط با فعالیت های پیمانکاران و پرسنل
- هماهنگی با مرکز تحقیقات و مطالعات محیط زیست و انرژی دانشگاه آزاد اسلامی به منظور برگزاری کلاسهای آموزشی زیست‌محیطی جهت منطقه
- هماهنگی با روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص همکاری در زمینه آموزشهای زیست محیطی شهروندی) با همکاری حوزه معاونت امور اجتماعی )
- هماهنگی جهت دریافت کتابچه (نکات ایمنی ، بهداشتی و زیست محیطی هنگام رانندگی) از مدیریت پیشگیری، درمان ورفاه شرکت ایران خودرو و توزیع 215 جلد از کتاب مذکور در حوزه معاونت ها، واحدها و بین رانندگان منطقه
رسیدگی به معضلات زیست‌محیطی منطقه
- پیگیری رفع معضلات زیست محیطی در سطح منطقه
- پیگیری رفع معضلات زیست محیطی در ساختمانهای شهرداری
- پیگیری رفع معضلات زیست محیطی پیمانکاران منطقه
- بازدید از سطح منطقه
- بازدید از ساختمانهای شهرداری منطقه
پیگیری رفع معضلات زیست محیطی در سطح منطقه :
- تخلیه فاضلاب در انهار توسط کامیون (حقوقی)
- تخلیه شیرابه بتون در نهر توسط کامیون (حقوقی)
- فروش گازوئیل در سطح منطقه
- طرح بازیافت زباله
- فرم پیگیری پیام اینترنتی آلودگی هوا (ساماندهی)
- جمع آوری احشام سطح منطقه (حقوقی)
- تردد کامیون (حوزه حمل و نقل و ترافیک)
- فاضلاب شهید باقری (کمیسیون زیرساختها ، حوزه حمل و نقل و ترافیک)
- اقدام اصلاحی جهت جابجائی فان بلوار صدرا (حوزه فنی و عمرانی)
- پیگیری رفع معضلات فاضلاب شهرک شهید باقری از سازمان حفاظت محیط زیست
- رفع مشکل تخلیه زباله های مسیر همت در فان کنار پارک چشمه
- بررسی و جلوگیری از ورود فاضلاب منازل کنار مسیل کن به داخل آن
- بررسی خانه متروکه واقع در خیابان زیبادشت به منظور جلوگیری از تخلیه زباله
- پیگیری رفع شکستگی لوله آب توسط پیمانکار حوزه فنی و عمرانی
- پیگیری رفع مشکل چاله ، جنب پارک کیانا از حوزه فنی و عمرانی
- رفع معضل تجمع زباله در میدان المپیک
- تهیه نامه برای معاونت هماهنگی در خصوص نشتی گاز در شهرک دانشگاه صنعتی شریف جهت تصمیم گیری درکمیته اجرائی وپیگیری آن
- پیگیری از معاونت امور شهری، جهت دریافت اطلاعات مربوط به واحدهای خدماتی صنعتی و... که ضایعات تولیدی آنها وارد مسیلها و قنوات می شود به منظور ارسال به سازمان حفاظت محیط زیست جهت بررسی مشکلات زیست محیطی آن.
- پیگیری از معاونت امور شهری و فضای سبز در خصوص اقدام لازم جهت نشتی گاز به دلیل عدم وجود کنترل های جداگانه واحدهای مسکونی شهرک دانشگاه شریف
- پیگیری موارد مطرح شده در صورت جلسات تخصصی کمیته راهبری (کلیه حوزه ها)
- بازدید از مسیر دوچرخه از ابتدای شهرک لاله تا متروی چیتگر و تهیه گزارش تصویری از مشکلات موجود.
- پیگیری در خصوص بازسازی فضای سبز مقابل تعاونی مسکن امید دژبان
- پیگیری جهت معرفی غرفه های پارک چیتگر جهت انجام آزمایش و انداره گیری های بهداشتی
پیگیری رفع معضلات زیست محیطی پیمانکاران منطقه :
- پیگیری از معاونت امور شهری در خصوص مشکلات پیمانکار مسیلها و قنوات و رفع موارد مذکور
- پیگیری از معاونت امور شهری در خصوص پیمانکار خدمات شهری و عدم رعایت مسائل زیست محیطی توسط آنها
- پیگیری رفع معضلات محل های اسکان کارگری نواحی 1.2.3 خدمات شهری از معاونت امور شهری و فضای سبز
- پیگیری دریافت MSDS سم مصرفی برای مبارزه با جانوران موذی ( موش ) از ساماندهی
- پیگیری جهت دریافت لیست کارگرانی که واکسن هپاتیت دریافت نموده اند
پیگیری رفع معضلات زیست محیطی در ساختمانهای منطقه :
- سپتیک تانک ساختمان شماره 1 (حوزه فنی و عمرانی)
- رفع مشکلات آشپزخانه ساختمان شماره یک (تعمیر یخ ساز – نصب توری و ...)
- وضعیت بهداشتی سرویس های بهداشتی ساختمان شماره یک
- هماهنگی جهت نصب هواکش سرویس های بهداشتی ساختمان شماره یک
- جمع آوری نخاله های پشت غذاخوری
- پیگیری جهت تجهیز جعبه کمکهای اولیه
- پیگیری جهت رفع مشکلات ساختمان شماره دو
- تهیه تشک مناسب جهت پرسنل کشیک بی سیم
- رفع مشکل آلودگی ناشی از منبع گازوئیل ساختمان شماره 3
- انجام سم پاشی ساختمان شماره 2 منطقه
- رفع بوی دود ساختمان شماره 1
- موارد عدم انطباق مشاهده شده در آشپزخانه طبخ غذای نیمروز
- جابجایی محل نگهبانی ساختمان شماره یک به جهت قرارگیری در زیر سیم فشار قوی از معاونت حمل و نقل و ترافیک
- پیگیری خرید ظروف یک بار مصرف قابل تجزیه در منطقه از معاونت مالی و اداری
- اجرای شیب مناسب در کف آشپزخانه محل طبخ غذای پرسنل جهت هدایت مناسب آب در هنگام شستشوی کف آشپزخانه
- خرید مایع صابون مناسب و سازگار با پوست
بازدید از سطح منطقه :
- بازدید از فاضلاب خروجی منازل آزادشهر پیرو تماس شهروندان
- بازدید از مخازن میدان المپیک و جنب میدان تره بار به منظور رفع مشکلات موجود
- بازدید از مراکز تجاری دهکده المپیک و بررسی نحوه دفع زباله های آنها
- بازدید از محل حاشیه کن به منظور بررسی وضعیت تخلیه فاضلاب منازل به آن به همراه نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست
- بازدید ادواری از مخازن زباله سطح منطقه
- بازدید از بوستان یاس با توجه به پیگیری سازمان حفاظت محیط زیست
- بازدید از فاضلاب شهرک چشمه به منظور بررسی وضعیت موجود به همراه نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست
- بازدید از محل ایستگاه پمپ ایستگاه پمپ بنزین واقع در دهکده در خصوص مشکلات زیست محیطی ناشی از سرو صدا و..
- مسیر متروی چیتگر میدان تره بار المپیک.
- بازدید مخزن سپتیک پروژه مسکونی ساحل به همراه نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست
- بازدید از چگونگی تخلیه زباله های تولیدی واحدهای تجاری بلوار امیرکبیر
- بازدید از پارک چیتگر (طرح پارک برکه) به همراه اعضای کمیسیون معماری و طراحی شهری و محیط زیست
- بازدید از کوچه سروستان دهم بدلیل گزارش وجود خاک و نخاله در جوی های محل در همشهری محله22
- بازدید از باشگاه توحید در پی شکایات شهروندان از زباله های تولیدی و اقدام لازم در جهت رفع آن
- بازدید ادواری از اسکانهای کارگری نواحی 1و2و3 خدمات شهری و اقدام لازم جهت رفع مشکلات آنها
- بچینگ فراز بتن
- بچینگ پروژه امیددژبان
- بچینگ شرکت واحد
- بچینگ خانه بتن
- بچینگ شرکت واحد( شمال اتوبان همت)
- مسیل کن
- اسکان کارگری، ناحیه 1و 2و 3
- ایستگاه بازیافت
- مخازن زباله طرح جمع آوری مکانیزه
- غرفه های مواد غذایی پارک چیتگر
- اسکان کارگری خدمات شهری ناحیه 1- ناحیه 2- ناحیه3
- محل گندم زار واقع در شمال پارک چیتگر و محل جمع آوری فاضلاب شهرک شهید باقری
بازدید از ساختمانهای شهرداری منطقه :
- بازدید و بررسی نحوه تفکیک زباله در ساختمانهای منطقه
- بازدید ادواری از آشپزخانه طبخ غذای نیمروز پرسنل
- بازدید از ساختمان شماره 2 و بررسی مشکلات آن در پی درخواست مکرر همکاران
- ساختمان شماره 3 منطقه
- واحد ساماندهی جهت طعمه گذاری در نگهبانی درب اصلی فاز شرقی پارک چیتگر و طبقه 4 ساختمان جدید الاحداث شهرداری
- بازدید از ساختمان ناحیه 4 و مجموعه فر هنگی چشمه و سالن چند منظوره چیتگر جهت امکان اجرای bms , اجرای مبحث 19
ارتباط با دیگر سازمانها
- سازمان حفاظت محیط زیست
- مرکز تحقیقات مطالعات محیط زیست و انرژی دانشگاه آزاد اسلامی
- ستاد محیط زیست شهرداری تهران
- سایر مناطق و ارگانهای وابسته به شهرداری
- سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور
- سازمان انرژی های نو(سانا)
- سایر سازمانها
سازمان حفاظت محیط زیست :
- هماهنگی جهت شرکت در جلسه مرتبط با فاضلاب شهرک شهید باقری
- هماهنگی جهت فعالیت های مشترک در سطح محدوده منطقه مرکز بهداشت (المپیک)
- مشارکت در دومین جشنواره عکاسی از طبیعت سازمان حفاظت محیط زیست (تنوع زیستی در قاب تصویر)
- هماهنگی با سازمان حفاظت محیط زیست و بازدید مشترک از سطح محدوده به جهت بررسی و رفع مشکلات زیست‌محیطی
- هماهنگی با سازمان حفاظت محیط‌زیست در خصوص مشکلات فاضلاب شهرک چشمه
- برگزاری جلسه با ریاست محترم سازمان حفاظت محیط‌زیست استان تهران
- ارسال خلاصه اقدامات انجام گرفته در خصوص دریاچه به سازمان محیط زیست شهر تهران
- پیگیری نحوه برگزاری سومین جشنواره تنوع زیستی از سازمان محیط زیست
- هماهنگی با سازمان حفاظت محیط زیست و ارسال لیست اماکن آلوده کننده مسیلها و قنوات جهت اقدام لازم توسط آن سازمان
- شرکت در جلسات ستاد هوای پاک سازمان حفاظت محیط زیست
- پیگیری از سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص به دام انداختن کفتار های پارک چیتگر
- پیگیری دریافت راهکار برای بهبود وضعیت زیستی قوچ و میش های پارک چیتگر از سازمان حفاظت محیط زیست
مرکز تحقیقات مطالعات محیط زیست و انرژی دانشگاه آزاد اسلامی :
- بررسی سر فصل های آموزشی زیست محیطی ارسالی مرکز علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی و پیگیری جهت برگزاری کلاسهای زیست محیطی جهت پرسنل و پیمانکاران
- بررسی مطالعات "طراحی تفصیلی روشهای کاهش آلودگی صوتی در بزرگراه شهید همت" و اعلام نظر به دانشگاه جهت اصلاح
- بازدید همراه هیئت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات از پارک لتمال کن جهت تعیین محل برای نصب توربین بادی
- اندازه گیری شرایط فیزیکی محیط کار ساختمانهای شهرداری و نواحی سه گانه توسط مرکز تحقیقات و مطالعات محیط زیست و انرژی دانشگاه آزاد اسلامی
- دریافت گزارش و CD مطالعات برنامه ریزی جهت استقرار سیستم مدیریتی در صورت بروز بحران آلودگی هوا در منطقه 22 از مرکز تحقیقات و مطالعات محیط زیست و انرژی دانشگاه آزاد اسلامی
- امضاء تفاهم نامه منطقه با مرکز تحقیقات و سازمان انرژی های نو(سانا)
- پیگیری تهیه و ارسال قرارداد برگزاری کلاس های آموزشی از مرکز تحقیقات محیط زیست و انرژی دانشگاه آزاد علوم تحقیقات
- بازدید از پارک لتمال کن به همراه کار شناسان سانا و علوم تحقیقات جهت تعیین محل تور بین های بادی
- پیگیری جهت اجرای سیستم روشنایی خورشیدی در محوطه ساختمان شماره 1 شهرداری منطقه
- پیگیری جهت اجرای سیستمهای خورشیدی در یکی از ساختمانهای منطقه
- پیگیری جهت اجرای سیستم BMS در یکی از ساختمانهای منطقه
- پیگیری جهت اجرای عایقکاری سقف در یکی از ساختمانهای منطقه
- پیگیری جهت اجرای پارک انرژی / اکوپارک در منطقه
- پیگیری جهت دریافت اطلاعات مربوط به شرکت در ششمین همایش دوسالانه انجمن متخصصان محیط زیست( در سه زمینه حامی، شرکت در نمایشگاه و شرکت در جشنواره توسعه سبز جهت انتخاب در مجموعه سازمان ها، شرکت های دولتی فعال در عرصه محیط زیست به عنوان کاندیدای دریافت لوح یا تندیس جشنواره)
ستاد محیط زیست شهرداری تهران:
- ارسال CD مستندات سیستم مدیریت زیست محیطی
- جلسه با مشاور زیست محیطی شهردار تهران در خصوص برقراری سیستم مدیریت زیست محیطی در شهرداری تهران
- دریافت طرح پلیس محیط زیست از ستاد توسعه پایدار و محیط زیست شهرداری تهران و بررسی طرح مذکور و اعلام آمادگی جهت اجرای طرح در سطح منطقه
- مشارکت در جشنواره پاکسازی کوهستان
- پیگیری جهت اجرای پلیس محیط زیست و شرکت در جلسات آن با مشارکت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه
- پیگیری جهت بر گزاری جلسه در خصوص طرح پیشنهادی ستاد محیط زیست برای اجرای سپتیک تانک در پارک چیتگر
- پیگیری جهت شرکت در نمایشگاه مجازی محیط زیست ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران
- دریافت مفاد کنوانسیون زیست محیطی شهری از ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران
- برگزاری برنامه پاکسازی کوهستان با مشارکت گروه کوهنوردی ایران خودرو
سایر مناطق و ارگانهای وابسته به شهرداری:
- سازمان بازیافت : هماهنگی جهت حضور مینی بوس آموزش بازیافت درمدارس منطقه
- ارسال CD مستندات سیستم مدیریت زیست محیطی به دفتر معاونت خدمات شهری شهرداری تهران
- جلسـه با حـوزه هماهنـگی و برنامه ریـزی شهـرداری منطقـه 2 در خصـوص سیسـتم مدیـریت زیست‌محیطی
- جلسه با هیئت نمایندگی شهرداری منطقه 4 در خصوص برقراری سیستم مدیریت زیست محیطی در شهرداری تهران
- جلسه با نماینده معاونت محترم خدمات شهری شهرداری تهران جهت سیستم مدیریت زیست محیطی و سیستم جمع آوری مکانیزه زباله و بازیافت
- پیگیری دریافت مطالعات هیدرولوژی طرح ساماندهی مسیل کن از اداره سازمان پارکها و فضای سبز تهران
- ارسال CD مستندات و فعالیت های زیست محیطی به اداره فضای سبز منطقه12
- پیگیری از پیمانکار خدمات موتوری درخصوص انتقال فان های شکسته موجود در ایستگاه انتقال زباله سازمان خدمات موتوری
- ارسال CD مراحل برقراری سیستم مدیریت زیست محیطی در شهرداری منطقه 22 به معاونت هماهنگی و برنامه ریزی شهرداری مناطق 9 و 6
- برگزاری جلسه با نماینـده محترم معاونـت خدمات شهـری شهرداری تهران در خصـوص بررسی
جمع آوری زباله و اجرای طرح تفکیک در منطقه 22
- دریافت اطلاعات در خصوص مواد بازیافت شدنی و غیر بازیافتی از سازمان بازیافت
سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور:
- مکاتبه با سازمان بهینه سازی مصرف انرژی جهت دوگانه سوز کردن خودروهای منطقه
- پیگیری اعطای تسهیلات اعتباری، مالی و ... جهت اجرای مبحث 19 مقررات ملی ساختمانهای در دست طراحی واحداث منطقه از سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور
- ارسال لیست خودروهای استیجاری منطقه به منظور دوگانه سوز نمودن آنها به سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور
سازمان انرژی های نو( سانا):
- بازدید مشترک از سطح منطقه در خصوص اجرای پارک انرژی
- بازدید مشترک از سطح منطقه در خصوص جا نمائی توربین های بادی
سایر سازمانها :
- امضاء تفاهم نامه با موسسه مطالعاتی زیست محیط پاک جهت مشارکت در دومین همایش ملی آلودگی هوا و اثرات آن بر سلامت
- شرکت در جلسه بررسی احداث تصفیه خانه فاضلاب شهرک شهید باقری در سازمان آب و فاضلاب استان تهران
- پیگیری از شرکت آب و فاضلاب در خصوص احداث تصفیه خانه فاضلاب منطقه 22
- تشکیل جلسه با شرکت مشاور زیست‌محیطی آلمانی"فرولیش و اسپور بک " در خصوص EIA و پیشنهادات شرکت مذکور
- تشکیل جلسه با شرکت جهاد آب و آبخیزداری و شرکت مشاور زیست‌محیطی آلمانی"فرولیش و اسپور بک " در خصوص دریاچه مصنوعی
- هماهنگی و پیگیری از وزارت بهداشت جهت تایید محصولات کارخانه کیمیا شیمی زنگان (محصولات یکبار مصرف قابل تجزیه) جهت مصرف در منطقه
- هماهنگی و بر گزاری جلسه با مرکز تکنولوژیکی دانشگاه صنعتی شریف جهت مشارکت و شرکت همایش
- هماهنگی و شرکت در جلسه با مشاور زیست محیطی آلمانی شرکت دنا گستر جهت ارائه راهکار های زیست محیطی جهت اجرای پروژه های منطقه خصوصا دریاچه مصنوعی
شرکت در همایش‌ها:
- شرکت در همایش زمین پاک
- شرکت در همایش پلیس محیط زیست
- شرکت در همایش تنوع زیستی
- شرکت درهمایش انرژی‌های نو
- شرکت در همایش هفتمین دوره اعطاء جایزه ملی محیط‌زیست
- شرکت در اولین جشنواره سراسری بهره‌وری
- شرکت در هفتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت
- شرکت در همایش آلودگی صوتی در کلان شهرها
- شرکت در چهارمین همایش بین المللی مدیریت

تاکسیمتر " همچنان دکور تاکسی های تهران است

تهران - حیات
شهر تهران با جمعیت 12میلیونی خود که در روز بیش از 15میلیون سفر درون شهری در آن صورت می گیرد مشکلی لا ینحل به نام خدمات صحیح تاکسی ها به شهروندان با سهم بیش از 25درصد آنها در سفرهای روزانه مواجه است.
شهروندان تهران در سال های اخیر به شدت با این مشکل دست و پنجه نرم کرده اند و با وجود گلایه ها و اعتراضات بسیار به مسوولان امر برای حل مشکلات آنها تاکنون راه چاره ای ندیده اند.
همه روزه بسیاری از شهروندان درگیری های بی نتیجه را با رانندگان تاکسی بر سر کرایه تاکسی تجربه کرده اند و مسوولان امر نیز همواره با وعده های بی عمل امیدواری حل مشکل آنها را داده اند.
تاکسیرانی تهران به عنوان یکی از نهادهای متولی برای سرویس رسانی به شهروندان تهرانی در نظر گرفته شده و مسوولان تنها با این جمله که کمبود اعتبارات مالی جزو مهمترین مشکلات بی شمار مدیریت شهری در حمل و نقل عمومی است تضعیف ناوگان تاکسیرانی اتوبوسرانی و مترو را از پیامدهای آن عنوان می کنند.
سال های سال است که شهرداری تهران پس از تکیه بر صندلی شهرداری راه اندازی تاکسیمتر را فراموش کرده اند شاید آنان هم می دانند در پس ترافیک گره خورده تهران این مساله امکان پذیر نیست.
داستان تکراری همه ساله افزایش نرخ کرایه های تاکسی های تهران به عنوان هزار و یک شب پایتخت و حال هم راه اندازی تاکسیمتر به عنوان تراژدی بی پایان باری دیگر بر دوش شهروندان تهرانی است.
کم بود! درگیری های لفظی مسافران و رانندگان در افزایش کرایه ها حال " استفاده از این سیستم در ترافیک فلج تهران چه بر سر مردم خواهد آورد؟ " پرسشی است که مدیریت شهری باید پاسخگوی آن باشد.
یادمان نمی رود زمانی که اعلام شد از تردد تاکسی ها با بیش از 4 نفر سرنشین به دلیل عدم امکان بستن کمربند ایمنی برای 2 نفر در صندلی جلو خودرو از سوی راهنمایی و رانندگی جلوگیری می شود با افزایش کرایه ها چه بر سر مردم آمد.
در پایان سال گذشته هم افزایش 14درصدی نرخ کرایه از سوی شورای شهر استفاده از تاکسی را در تهران برای بسیاری از شهروندان با مشکل مواجه کرد اما چه باید کرد که تنها خستگی از ماندن در لای درهای اتوبوس و قطارهای شلوغ مترو برای هر فرد باقی می ماند و چاره ای جز استفاده از تاکسی نیست.
قیمتهای غیر منطقی و راه اندازی تاکسیمتر بدون توجه به مسایل پیش آمده چه سوال هایی بی پاسخی را برای شهروندان بر جای می گذارد آیا کسی پاسخگو خواهد بود؟
مسوولان شهری باید بدانند اینجا کشوری پیشرفته نیست که تاکسیمتر را فعال کنند و رفتن از این سر شهر تا مکانی دیگر در آن سوی شهر فقط 10 دقیقه زمان ببرد اینجا تهران است و زمان حرکت در مسیر کوتاه بیش از 40 دقیقه در ساعات پر ترافیک زمان  لازم دارد.
" هاشمی عرب" که 14 سال بر صندلی مدیر عاملی تاکسیرانی تهران تکیه زد قبلا" اعلام کرده یود که تاکسیمتر در تهران پاسخگو نخواهد بود.
به دنبال فشارها بر هاشمی عرب برای راه اندازی این سیستم و نگاه متفاوت وی تاکسیرانی تهران را یک بخش کاملا" خصوصی می دانست که مشمول مقررات عمومی شده. وی عنوان میکرد تاکسیرانی از هیچگونه امکانات دولتی برخوردار نیست و به این سازمان باید با نگاهی کاملا" ویژه با ماموریت های خاص نه عمومی نگریست.
22 اسفند ماه سال 83 با کنار رفتن هاشمی عرب از سازمان تاکسیرانی محسن امیری دهلوی با حکم احمدی نژاد سکاندار سازمان تاکسیرانی شهر تهران شد.
در این میان یکی از مهمترین اهداف این عزل و نصب ها راه اندازی تاکسیمتر اعلام شد دستگاههایی که در تاکسی ها فقط به عنوان نماد تزیینی نمود دارد و بارها راه اندازی آن از سوی هر مدیریتی برای جلب آرا اعلام شد اما در پس این اعلام ها هیچ گاه تحقق پیدا نکرد.
محسن امیری دهلوی در حدود هشت ماه تصدی مسئولیت تاکسیرانی تهران تنها یکبار آن هم در 26 مرداد ماه 84 با تاکید اعلام کرد که تاکسیمترهای تاکسی های گردشی تا پایان سال راه اندازی و نرخ های جدید کرایه با تاکسیمتر محاسبه خواهد شد.
ولی با آمدن محمد باقر قالیباف به عنوان شهردار تهران همگان منتظر بودند که آیا تاکسیمتر که با ادعاهای مختلف قول راه اندازی آن داده شده بود همچنان در تمام تاکسی ها دستگاه خاموش بی آزار خواهد ماند یا خیر؟
در این میان در 21 آذرماه ماه سال 84 قالیباف شهردار تهران طی حکمی حسین تیموری کرمانی را به عنوان مدیر عامل تاکسیرانی منصوب و از زحمات دهلوی تقدیر کرد.
روی کارآمدن تیموری کرمانی که 25 سال در اتوبوسرانی تهران سابقه داشت مردم و مسوولان را به این باور رساند که مشکلات سازمان تاکسیرانی تا حدودی حل خواهد شد و کاربرد عملی تاکسیمتر نیز آغاز می شود اما باز هم تاکنون تحقق نیافته است.
از زمان روی کار آمدن مدیر عامل کنونی تاکسیرانی بارها و بارها قول راه اندازی این سیستم که به عقیده بسیاری از کارشناسان استفاده از آن در تهران غیر اصولی است داده شده است.
23 اسفند ماه سال 84 رییس شورای اسلامی تهران بعد از دویست و بیست و دومین جلسه رسمی بدون حضور مستمع این شورا اعلام کرد: تاکسی های گردشی (نارنجی رنگ) که تاکسیمتر دارند تا چهار ماه بعد از سال بر اساس نرخ تاکسی های خطی از شهروندان کرایه در یافت خواهند کرد.
مهدی چمران افزود : بعد از تنظیم و به روز شدن تاکسیمترها اخذ کرایه بر اساس این سیستم انجام خواهد شد.
وی یادآور شد : سازمان تاکسیرانی در نظر دارد تاکسیمترها را کالیبره ( تنظیم با توجه به شرایط ترافیکی و کیلومتری شهر تهران) کند.
چمران افزود: بر اساس اعلام سازمان تاکسیرانی اجرای این طرح به دو ماه زمان نیاز داشت که شورای شهر با توجه به مشکلات اجتماعی در جهت به روز شدن و تنظیم تاکسیمترها چهارماه زمان در نظر گرفت.
پس از اعلام این مطلب از سوی رییس شورای شهر تهران و اعلام فرصت چهار ماه به تاکسیرانی تهران چهارم فروردین سال جاری نیز مدیر عامل تاکسیرانی به تاکسیمتر ورودی یک هزار ریال برای تاکسی نارنجی پیش بینی شده است.
حسین تیموری کرمانی افزود: بر همین اساس تا 500 متر رایگان و برای بیش از 500 متر به ازای هر کیلومتر مسیر 250 ریال در نظر گرفته شده است.
شهردار تهران نیز چندین بار راه اندازی تاکسیمتر را از اولویت های مهم کاری سال جاری شهرداری ذکر کرد و آن را در دستور کار خود قرار داد.
محمد باقر قالیباف در 16 فروردین ماه در نخستین نشست مطبوعاتی خود در سال جدید بر راه اندازی سیستم تاکسیمتر و GPS  در تاکسی ها تاکید کرد و گفت : با استفاده از این سیستم ها کنترل بیشتر خواهد شد.
پس از درخواست های مکرر شهردار تهران مدیر عامل سازمان تاکسیرانی اعلام کرد که خرداد ماه این سیستم در تهران فعال خواهد شد اما باز هم این وعده در تاریخ اعلام شده محقق نشد.
31 اردیبهشت ماه تیموری کرمانی عنوان کرد: برای راه اندازی تاکسیمتر در تهران مشکلی نداریم و تنها منتظر ابلاغ شورای شهر هستیم.
این سخن در حالی اعلام شد که شورای شهر تهران در 23 اسفند ماه 84 دستور لازم برای راه اندازی تاکسیمتر را اعلام و فرصت چهار ماه خود را نیز ابلاغ کرده بود.
پس از به وجود آمدن این مسایل در 9 خردادماه مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران اعلام کرد که تاکسی های گردشی تهران ملزم به استفاده از تاکسیمتر هستند.
حسین تیموری کرمانی گفت: تمام رانندگان تاکسی های گردشی موظف هستند در مهلت یک ماه تعیین شده 10 خرداد تا 10 تیرماه با مراجعه به مراکز سازمان تاکسیرانی برای نصب و تنظیم تاکسیمتر اقدام کنند.
وی خاطر نشان کرد : از 10 تیرماه به بعد از فعالیت تاکسی های گردشی که فاقد تاکسیمتر و برچسب نرخ کرایه باشند جلوگیری می شود.
17 خرداد ماه تیموری کرمانی مدیر عامل تاکسیرانی تهران در تصمیمی ناگهانی گفت : استفاده از تاکسیمتر در تاکسی های گردشی و خطی از صبح امروز (17 خرداد) در تهران اجباری شد.
وی افزود: از روز 20 خرداد ماه خودروهای بدون تاکسیمتر تنظیم شده در تهران توسط عوامل نظارت تاکسیرانی متوقف خواهند شد.
اما با اجرای نشدن این طرح در 20 خرداد ماه تیموری کرمانی تمام تاکسی های بدون تاکسیمتر تنظیم شده را متوقف کرده و آنها را به مراکز تنظیم این دستگاه می فرستند.
اما با اجرای نشدن این طرح در 20 خرداد ماه تیموری کرمانی تیموری کرمانی تمام اخبار اعلام شده در خصوص راه اندازی سیستم راه اندازی سیستم تاکسیمتر در زمان اعلام شده را تکذیب و زمان اجرای آن را به اول تیرماه موکول کرد.
31 خرداد ماه شهردار تهران زمان راه اندازی این سیستم را 15 تیر اعلام کرد و گفت : با راه اندازی تاکسیمتر شهروندان تهرانی هزینه ماندن در ترافیک را بر اساس ضوابط پرداخت کنند.
محمد باقر قالیباف افزود: تاکسیمتر ضوابطی دارد که باید اجرایی شود و با فعال شدن تاکسیمتر در تهران به ازای هر مدت زمان برای مسافر بر اساس قانون و ضوابط هزینه دارد.
وی با تاکید بر این که با راه اندازی تاکسیمتر حق مسافر و راننده هر دو احقاق می شود تصریح کرد: سالها است که قول راه اندازی تاکسیمتر داده شده اما تاکنون این دستگاه در تهران فعال نشده است.
در این میان تنها معاون سابق سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران عنوان کرد زمانی موضوعات مهمی همچون تاکسیمتر باید از سوی تاکسیرانی اجرا شود که توانایی اجرای آن در کشور بویژه تهران وجود داشته باشد.
هم اکنون 43 هزار دستگاه تاکسی شامل 19 هزار دستگاه تاکسی خطی و 24 هزلر دستگاه تاکسی نارنجی در شهر تهران فعال هستند و 900 دستگاه تاکسی نیز در پایانه و فرودگاه به جابجایی مسافران درون شهری می پردازند.
شهروندان تهرانی همچنان شاهد دکوری بودن تاکسیمتر ها در تاکسی ها هستند و مدیریت شهری تهران نیز در لابلای مشکلات ریز و درشت شهر توجه به این مشکل را فراموش کرده است.

 

 1390/01/17 :: 04:54 ب.ظ