X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
 
تحقیق مقاله مطلب
در مورد دانشنامه فارسی - نت سرا
صفحه نخست               نسخه موبایل               عناوین مطالب وبلاگ              تماس با من
روی خواننده ی مورد علاقتون کلیک کنید:

مقدمه

جامعه امروز جامعه سازمانی است کودکان در سازمانهایی به نام زایشگاه به دنیا می آیند بیشتر سالهای رشد و پرورش خود را در سازمانهایی به نام مدرسه می گذرانند و پس از فراغت از مدرسه اغلب آنان در سازمانهای دولتی ،صنعتی ، تجاری یا آموزشی مشغول کار می شوند امروزه انواع خدمات و تولیدات مورد نیاز جامعه و مردم بوسیله سازمان های گوناگون فراهم می شوند .

سازمان اجتماعی

به طور کلی وقتی که انسان ها با هم زندگی می کنند در میان آنها به طور خود جوش الگویی از روابط اجتماعی باورها و جهت گیری های مشترک پدید می آید که اصطلاحا سازمان اجتماعی نامیده می شود در این سازمان ساختار روابط اجتماعی و الگوی مقام و منزلت و همچنین مجموعه باورها و جهت گیری های مشترک که به منزله معیارهای رفتاری اعضا عمل می کند وجوه مهم سازمان را تشکیل می دهند .

سازمان رسمی

سازمانهایی وجود دارند که آگاهانه و از روی  طرح و نقشه برای نیل به مقاصد معینی ایجاد می شوند اگر تحقق هدفی مستلزم کار و فعالیت جمعی باشد انسانها سازمانی برپا می کنند که بوسیله آن می توانند فعالیت های جمع کثیری از افراد را هماهنگ سازند . مشوق ها و امتیازاتی تدارک می بینند تا افراد دیگر نیز برای کمک به تحقق هدف به آن سازمان بپیوندند در این نوع سازمان هدف ها، ساختار روابط میان اعضا و هنجارهای خود جوش نبوده بلکه پیشاپیش و آگاهانه طراحی می شوند این سازمانها سازمان های رسمی نامیده می شوند مانند سازمان های دولتی کارخانه ها و دانشگاه ها و مدارس .

تعریف سازمان

سازمان عبارت است از هماهنگی معقول تعدادی از افراد که از طریق تقسیم وظایف و برقراری روابط منظم و منطقی برای تحقق هدف یا منظور مشترکی به طور مستمر فعالیت می کنند .

انواع سازمان

بر مبنای ویژگی های گوناگون سازمان ها انواع طبقه بندی امکان پذیر است. برحسب اندازه نوع مالکیت ملاک عضویت اهداف و وظایف اجتماعی و ...  در مقابل این طبقه بندی ها ، طبقه بندی های دیگری هم وجود دارند که با ملاک های ذهنی و تحلیلی شکل گرفته اند. که در زیر به آنها اشاره شده است :

1)طبقه بندی پارسنز

به نظر پارسنز همه نظامهای اجتماعی برای رشد و بقای خود باید چهار مسئله زیر را حل کنند :

1-  بدست آوردن منابع کافی و سازش با شرایط محیط

2-  تعیین هدف ها و بسیج منابع برای تحقق آنها

3-  حفظ همبستگی میان اجزا

4-  حفظ الگوهای ارزشی و فرهنگی در طول زمان

2)طبقه بندی اتزیونی

این جامعه شناس سازمان ها را بنابر نوع قدرتی که در آنها به منظور طلب اطاعت و فرمان پذیری به کار برده می شود طبقه بندی کرده که عبارتند از :

1-  اجباری : کاربرد زور و تهدید

2-  انتفاعی : کاربرد پاداش های مادی و اقتصادی

3-  هنجاری : کاربرد پاداش های نمادین

3) طبقه بندی بلاواسکات :

این دو نظریه پرداز چهار نوع سازمان تشخیص داده اند :

1-  سازمان های مشترک المنافع که در اصل به عموم اعضا خود نفع می رسانند.

2-  سازمان های تجاری که در اصل به مالکان مدیران خود بهره می رسانند .

3-  سازمان های خدماتی که در درجه نخست به مراجعان خود نفع می رسانند.

4-  سازمان های رفاه عمومی که عموم مردم را بهره مند می سازند.

تعریف مدیریت

تعریف مدیریت عبارت است از :

-         هنر انجام دادن کار بوسیله دیگران

-         فراگرد تبدیل اطلاعات به عمل

-         فراگرد هماهنگ سازی فعالیت فردی و گروهی در جهت هدف های گروهی

-   ایجاد محیطی موثر برای افرادی که در گروه های رسمی سازمانی فعالیت می کنند.1389/10/08 :: 10:09 ق.ظ