تحقیق مقاله مطلب
در مورد دانشنامه فارسی - نت سرا
صفحه نخست               نسخه موبایل               عناوین مطالب وبلاگ              تماس با من
روی خواننده ی مورد علاقتون کلیک کنید:

هدف و طرز کار کرد کلاچ و ترمز:
کلاچ و ترمز هیدرولیکی ترکیبی از قسمتها برای پرسها هستند که ویژگیهایشان اشغال فضای کم، زمان اندک توقف، سرعت بالا و در گیر شدن و آزادشدن ایمن و نگهداری و تعمیرات تاحدودی زیادی راحت می باشد. درواقع نوع ساختار multiplate ( دوبشقابی) آنها قادر است تامقدار دوران بالایی را حتی با وجود بارهای گرمایی بالا و زیاد منتقل کند.
 به دلیل اینکه توسط یک پوشش و قاب عایق پوشیده شده اند موجب پیدایش هیچگونه آلودگی نمی شوند از قبیل آلودگی هوای محیط اطراف، گردوغبار، لنت ها و روغن ریزیها.
 بنابراین حتی بدون عایقبندی صوتی، هنگام در گیری و آزادشدن کلاچ فقط سروصدای اندکی تولید می کند( حدود 85dB )

ترمزگرفتن:
 فنرها1 پیستون بار 2 یا در نوع دوبل ترمز دو پیستون داخل سیلندر در نتیجه یک تماس اصطکاکی بین صفحات ترمز و ترمز از این راه بوجود می آید.

 درگیر کردن کلاچ:
 روغن هیدرولیک 3 پیستون را حرکت می دهد و یا در سیستم دوبل ترمز دو پیستون در مقابل نیروی فنر، درنتیجه صفحه های ترمز 4 آزاد می شوند و یک تماس اصطکاکی بین صفحات کلاچ بوجود می آید.
اجزای متشکله  ترمز و کلاچ توسط یک پوشش و قاب محفوظ شده اند. در کل صفحات ترمز قبلاً هم مرکز و هم ردیف شده اند.
 حمل و نقل:
از اصابت ضربه سخت در حین حمل ونقل جلوگیری کنید زیرا ممکن است باعث تغییر و اختلال در صف بندی و هم مرکز بودن صفحه های ترمز شود.
 Fig3 :
شما می توانید وسایل کمکی به حمل ونقل را در زیر مشاهده کنید:
 برای بستن پیچ( قلاب) دو سوراخ برای حمل ونقل در هر طرف در نظر گرفته شده است.
 انواع مختلف:
قسمت های متشکله ترمز کلاچ از سری 0-123 در چهار نوع مختلف وجود دارد و می توانند با یکدیگر ترکیب هم شوند.
 -نوع استاندارد
- نوع مستحکم با صفحات طویل
- نوع با دو ترمز( دوبل)
- نوع با روغنکاری داخلی برای بارهای گرمایی بالا
مونتاژ اولیه و به کار انداختن:
اجزاء متشکله کلاچ ترمز با قاب روکش پوشیده شده اند در کارهای ما صفحه های ترمز صف بندی( ردیفی)و هم مرکز شده اند.
 ما اینجا  نمی توانیم وارد راههای مخصوص قراردادن قسمت های طراحی شده بخصوص ماشین شویم.
 چیدن و قرار گرفتن گوناگون اولیه:
 Fig4 :
(1) اجزاء متشکله کلاچ ترمز 2 که قرار گرفته اند بین بدنه ماشین 1 وچرخ طیار 3
Fig5 :
(2) اجزای متشکله ترمز 2 قرار گرفته اند بین چرخ طیار 3 و صفحات بدنه دستگاه 1.1
نوع اول:
• بدنه روکش کلاچ ترمز را بردارید.
• بدنه ترمز را به بدنه دستگاه وصل کنید.
•  اجزاء متشکله کلاچ ترمز را روی شفت بوسیله کلید(Feather ) سوار کنید.
•  (  از چسبهای گرافیت دار استفاده کنید)
• قاب( روکش) را به بدنه ماشین ببندید.
•  روکش کلاچ را روی چرخ طیار سوار کنید.
نوع دوم Venent2
• قاب ترمز کلاچ را بردارید.
•  روکش و قاب را بر روی چرخ طیار قرار دهید.
•   اجزاء تشکیل دهنده کلاچ ترمز را روی شفت بوسیله کلید Feature سوار کنید( از چسبهای گرافیتی استفاده نکنید)
• قاب کلاچ را به بدنه ماشین محکم کنید.
•  روکش را به بدنه صفحه ماشین وصل کنید.
•   صفحه ماشین را به بدنه دستگاه متصل کنید.
تست کارکرد کلاچ و ترمز:
 اجزاء متشکله کلاچ و ترمز برای حداقل 20 ساعت باید تست شوند و طبق اصول نباید هیچ سائیدگی بعد از این رخ دهد.
 تست کردن در  حین کار دستگاه:
 اجزاءکلاچ و ترمز تا حدود زیادی ضدسایش هستند.
 اگرچه ممکن است سائیدگی و فرسودگی رخ دهد درصورت استفاده غیرصحیح از آنها( فشار روغن بسیار پائین و یا درجه حرارت عملیاتی زیاد)
سائیدگی صفحه هنگامی آشکار می شود که خصوصیت و طرز عملکرد قطعات متشکله کلاچ وترمز تغییر کند.
- زاویه ترمز افزایش یابد. قسمت کوبنده پرس بیش از حد بالا می رود و هنگام پائین آمدن به نقطه صفر نرسیده متوقف می شود.
-  کلاچ سرمی خورد( لغزش می کند)
ا گر فهمیدید که زاویه ترمز افزایش یافته است یا آنکه کلاچ سر می خورد بلافاصله استفاده از دستگاه را متوقف و از سرویسکاران کمک بگیرید.
 
چاره دلیل عیب( نقص)
افزایش فشار روغن تا 60 بار فشار روغن بسیار پائین سرخوردن کلاچ
تعمیر سیستم هیدرولیک مشکل در سیستم هیدرولیک
( نشتی و کثیفی) 
تعویض صفحات اصطکاک لنتها کم شده حداکثر اندازه مجاز سوراخ هوا بوجود آمده است. 
کمک حرفه ای بخواهید دلیل غیرقابل ذکر
(نقص دستگاه) 
تعویض صفحات اصطکاک لنتها کم شده
( فرسوده شده اند) سرخوردن ترمز
( افزایش زاویه ترمز)
سرویس مشتری را بخواهید دلیل غیرقابل ذکر
(نقص دستگاه. 

        اگر فرسایش صفحه رخ داده است، پس حتماً اجزاء تشکیل دهنده کلاچ، ترمز غیرعادی کارکرده اند.( فشار روغن پائین، درجه حرارت بالا)  به این دلیل شما باید راه و علتی را که بخاطر آن قسمت غیر عادی کار کرده است را پیدا کنید و آنرا برطرف کنید تا بعد از این مجدداً در آینده این فرسایش و سائیدگی دوباره رخ دهد.
 مونتاژ کامل:
 نکات مقدماتی:
 هنگامی که یک دست صفحه جدید سفارش می دهید همیشه حداقل سه صفحه پرکننده را همزمان تقاضا کنید.
 Fig6
سوراخ هوا
اندازه گیری سوراخ هوا از بازکردن روکش داخل کلاچ، بین دیسک داخلی ولنت خارجی صورت می گیرد.
 سوراخ هوا بین صفحه داخلی و اصطکاک لنت محوری بیرونی( تک ترمز و دوبل ترمز)
بیشترین مقدار مجاز بازکردن دیمانسیون به دو اندازه سوراخ هوا بستگی دارد.
 سوراخ هوا بین پیستون و فنر صفحه( فقط ترمز دوبل)
پیاده کردن( جداکردن)
قبل از شروع کار روی دستگاه و راه اندازی آن مطمئن شوید که در نتیجه فعال شدن ترمز هیچ حرکت ناخواسته ای روی دستگاه نمی تواند رخ دهد.
- کوبنده پرس را تا پائین ترین حد خود پائین آورید.
- محرک را خاموش کنید.
روکشهای کلاچ و ترمز را بردارید سپس اجزاء تشکیل دهنده ترمز/ کلاچ را از روی شفت پیاده کنید. برای این کار شما می توانید از دو سوراخ مخصوص حمل و نقل در هر طرف استفاده کنید.
قطعات داخلی مجموعه تحت فشار فنر هستند. اگر شما به سادگی و بی احتیاطی پیچ ها را بیرون آورید آنها آزاد خواهند شد و بطور ناگهانی احتمال بریدن دارند.
• به همین دلیل همیشه ابتدا یک میله سوراخدار داخل سوراخهای حمل و نقل دو طرف کلاچ قرار دهید و آنها را داخل پیستوه بچرخانید( ببندید)
• واشرها و پیچ ها را کاملاً روی میله ها جا بزنید.
•  پیچ ها را کاملاً سفت کنید در این روش پیستون در خلاف صفحات کلاچ حرکت می کند.
•  فقط بعد از انجام مراحل فوق پیچها را باز کنید و دکمه(stud) را بردارید.
•  سیلندر را بیرون بکشید بوسیله صفحات ترمز از روی پیستون/ توپی/
•  پیچها را شل کنید بنابراین فشار داخل فنرها از بین می رود. حالا پیستون از صفحات کلاچ جدا  خواهد شد.
•  پیستون وصفحات را از توپی بیرون بکشید.
 مونتاژ کردن قطعات پیاده شده کلاچ/ ترمز
Fig8 جازدن صفحات
• صفحات کلاچ را روی لبه کلاچ انباشته کنید. وقتی که صفحات را جا می زنید مطمئن شوید که آنها طبق دستور زیر قرار می گیرند.
صفحه خارجی( اول و ابتدا)، صفحه داخلی….، صفحه داخلی( آخرین)
• فنرها را طوری جا بزنید که از یک الگوی قرینه دار  پیروی کنند.
•  پیستون را هدایت کنید روی توپی و مطمئن شوید که سوراخهای روی پیستون هم خط و موازی شوند با سوراخهای حمل و نقل روی توپی.

 Fig9
• پیستون را به بالا بکشید برخلاف فشار فنرها و برخلاف صفحه های کلاچ با کمک میله ها، واشرها، و مهره ها
• سیلندر را با صفحات روی توپی هدایت کنید.
Fig10
سوراخ هوا را تک ترمز و دوبل ترمز
اندازه گیری سوراخ هوا(لیس صفحه 8)
Fig11
صفحات پرکننده
برای تنظیم سوراخ هوا، صفحات پرکننده را در جای صفحات داخلی جا بزنید و بالعکس.
Fig12 –
عایقبندی ( آب بندی)
برای مونتاژ نهایی صفحه توپی را عایقیندی کنید که متصل به سیلندر است بوسیله Pernatex (  شماره 2)
• عایق نازکی بوسیله چاقوی اره ای بکار ببرید و صبر کنید تا سطح کاملاً چسبناک شود.
•  سیلندر را بوسیله دسته صفحه ها روی توپی هدایت کنید و توسط پیچ ها محفوظ کنید.
•  صفحات ترمز را مرتب و هم مرکز کنید. فقط بعد از این مهره ها را شل کنید و میله ها را بردارید.
•  قطعات و لوازم یدکی
گارانتی ما برای تولیداتمان فقط وقتی شامل می شود که شما از قطعات یدکی اصلی استفاده کنید لطفاً فقط از قطعات یدکی اصلی سفارش دهید. شما می توانید شماره فابریکی را در زیر قطعات تشکیل دهنده کلاچ ترمز  و سطح بیرونی پیستون مشاهده کنید.
 همیشه این شماره را ذکر کنید.
این شماره شامل دو عدد است برای سال و یک شماره متوالی eg 20/12345
در ضمیمه لطفاً اگر ممکن است شماره قطعه قسمت موردنظر را ذکر کنید.
 روغنهای تصویب و تأئید شده
ما روغنهای زیر را برای کار دستگاه مشخص کرده ایم. آنها توسط ما تست و آزمایش شده اند و بازدهی قابل قبول را به ما داده اند.(  جدول)
    فشار معمول کارکردن bar 63 است و ماکزیمم فشار مجاز 68 بار است. هیچگاه ترمز و کلاچ را با فشار بالاتر به راه نیاندازید زیرا در آن صورت احتمال خطر بریدن پیچ وجود دارد.
    در فشار بالای bar 17 یک دریچه کنترل دقیقاً برخلاف جریان سوپاپ اصلی قرار دهید تا از فشار ناگهانی کم مدت و لحظه ای جلوگیری کنید.
 تنظیم فشار هوا برای کلاچ و ترمز:
 1) دستگیره(knob ) را از بدنه بیرون بکشید و تنظیمات لازم را انجام دهید سپس دکمه را به حالت اول فشار دهید( قفل) تا از تنظیم تصادفی و ناخواسته  جلوگیری  کند.
 2) چرخاندن دستگیره(knob ) در جهت حرکت عقربه های ساعت فشار را افزایش می دهد و چرخاندن آن خلاف عقربه های ساعت باعث کاهش فشار می شود.
 3-1-4 کلاچ و ترمز
(1 ) توصیف عمومی:
 (i کلاچ:
این شیوه برای انتقال دادن انرژی چرخشی چرخ طیار به چرخدنده هدایت گر و درگیر کردن و آزادکردن اولی از دومی است. از آنجا که کلاچ باید قادر باشد که مقدار زیاد و سنگینی گردش را انتقال دهد و بطور مداوم و مکرر مورد استفاده قرار گیرد اختصاصاً اهمیت زیاد و بادقتی به ساخت آن داده شده است.
 (ii  ترمز
این طرح برای متوقف کردن گردش محرک متصل به کلاچ است که برای فراهم آوردن ایمنی و امنیت عملکرد پرس است. ترمز در بین سایر اجزاء پرس مثل کلاچ مهمترین جزء است.
 (2 ) ساختار و کاربرد:
(i  مونتاژ کلاچ:
مغزیها مرتب و با فاصله معین به طور هم مرکز بر روی شفت کلاچ سوار شده اند.
 حرکت دیسک فشاری توسط کلید راهنما که روی محیط داخلی روکش روی چرخ طیار قرار گرفته است ، کنترل و هدایت می شود. در ضمن مقدار حرکت مجاز و استاندارد برای آنmm 5/1 است.
 (ii  مونتاژ ترمز
مغزی ها مرتب و با فاصله یکسان و معین روی مرکز قرار گرفته اند و به شفت کلاچ و ترمز متصل شده اند که یک طرف آن به صفحه فشاری داخلی که به بدنه( روکش) محکم شده است متصل است و طرف دیگر آن به دیسک فشار که توسط فنر و دیافراگم به کار انداخته می شود متصل است.
 ترمزدوری(torque ) با نیروی فشاری فنربوجود می آید و با فرستادن هوای فشرده به داخل قسمت دیافراگم ترمز آزاد می شود.
حرکت و جابجایی دیسک فشاری توسط کلید راهنما برروی محیط داخلی روکش کنترل و هدایت می شود و جابجایی استاندارد آن mm 5/1 می باشد.
 (3 ) تنظیمات و بازدید
(i) بازدید و تنظیمات فشارهوا:
 ترمز، کلاچ را برای فشار هوای فشرده در فواصل معین بازدید کنید و آن را تا حد معین   تنظیم کنید.
 فشار را با استفاده از سوپاپ کاهنده فشار در جلو سر بدنه، در حین، نگاه کردن به درجه فشار تنظیم کنید.
 (ii بازدید و تنظیم دیسک متحرک( ضربه)(stroke )
همیشه فشار دیسک حرکت را در حدود mm 5/1 نگهداری کنید.
اخطار در جمع کردن( مونتاژ و بازکردن):
قبل از بازکردن مطمئن شوید که اتصال دهنده ها بین مغزیهای جفت شده اجزاء اصلی قرار گرفته باشند.
(1) اسلاید را تا حد سکون و صفر خود پائین بیاورید و توسط جک آن را پشتیبانی کنید تا اجازه ندهد که اسلاید بیفتد. سپس کلاچ /ترمز را باز کنید.
(2) کاملاً مطمئن شوید که بعد از مونتاژ پیچ و مهره ها کاملاً سفت و قفل شده اند.
(3) کاملاً مطمئن شوید ک فاصله و اندازه چفت شدن قطعات را چک کرده اید و فنرها به مقدار مجاز خود آزاد شده باشند.
 (4) مطمئن شوید که درگیر و آزادکنید  کلاچ و ترمز را درحالت ساکن تا ببینید و امتحان کنید که حرکت دیسک فشاری مثبت وسریع است یا خیر و آیا دیسک حرکت(stroke )  اندازه مجاز و مخصوص خود را نشان می دهد.

تذکر:
 از آنجا که بیرون آوردن فاصله پرکن ها(shims )  برای تنظیم دیسک حرکت ضروری است هنگام جایگزین کردن مغزیها، مطمئن شوید که آنها را در سر جای خو جا بزنید.
 (iii بازدید و تنظیم مغزی و کلاچ و ترمز:
سائیدگی(پوشس) مغزی تا 8mm مجاز است بنابراین تنظیم دیسک حرکت تا 8mm امکانپذیر است. وقتی که مقدار سائیدگی بیشتراز این حد افزایش یابد مغزی ها باید تعویض و جایگزین شوند.
*تنظیم سایش مغزی( کلاچ)
وقتی مقدار سائیدگی به mm 2 می رسد طبق مراحل زیر تنظیم را انجام دهید:
 1) اسلاید( قسمت بالا پائین رونده دستگاه) تا قسمت صفر و ساکن پائین بیاورید.
2) هوا را از داخل سیلندر خارج کنید.
 3) پیچ و مهره ها را شل کنید و فاصله پرکن هایی که به 2mm رسیده اند را خارج کنیدز
 4) پیچ و مهر ها را کاملاً سفت کنید.
 روش بالا برای اولین تنظیم فاصله پرکن(shim ) است و هنگامی که مغزی بازهم پوسیده شود دومین و سومین تنظیم(shim ) همانند مراحل بالا باید انجام شود.
 ضخامت فاصله پرکن در هر تنظیم باید طبق لیست زیر انجام شود.
 سومین تنظیم  دومین تنظیم  اولین  تنظیم  برای مغزی جدید شماره تنظیم
4
(1mm 4ea) 6
(1mm   6 ea)  8
(1mm 6 ea) 10
(1mm 10ea) ضخامت فاصله پرکن
6~8 4~6 2~4 0~2 حدود مقدار سائیدگی صورت گرفته
* تنظیم فرسودگی مغزی ترمز:
وقتی مقدار سائیدگی مغزی به mm 2 می رسد تنظیم آن را طبق زیر انجام میدهیم.
 1) اسلاید را تا حد صفر پائین می آوریم.( حد ساکن )
2) هوا را از سیلندر خارج کنید.
 3) پیچ و مهره ها را شل کنید و فاصله پرکن های(shim ) مربوط به mm 2 را بیرون آورید.
 4) پیچ و مهره ها را کامل سفت کنید.
روش فوق برای اولین تنظیم است وقتی که بیش از این مغزی فرسوده شود  (5) چرخ طیاررا بچرخانید تا ببینید که چیز غیرمعمول و غیر عادی وجود دارد.
(6)  وقتی اجسام سنگین دارای دستگیره و دسته هستند حتماً باید از جرثقیل استفاده کنید. برای تضمین ایمنی.
3-1-5 ترمز چرخ طیار
1) کاربرد عمومی و معمولی:
  این طرح هنگامی انچام می شودکه پرس خاموش است و یا وقتی که چرخ طیار به دلایلی اتفاقی باید متوقف شود.
2) ساختار و کاربرد:
 ترم چرخ طیار فعال می شود بوسیله فشار هوا، حالت"ON " و بوسیله فنر خاموش می شود حالت"OFF ".
 وقتی که ترمز روشن می شود سوپاپ مارپیچ انرژی جذب می کند تا باعث شود هوای فعال وارد سینلدر شود و پیستون را  بفشارد و لنت های ترمز به کفشک ترمز فشرده شوند و روی محیط بیرونی چرخ طیار فشار می آورد تا یک نیروی ترمز کننده بوجود آورد.
 وقتی که ترمز خاموش می شود"OFF " سوپاپ مارپیچ نیرو صرف می کند تا هوای فعال داخل سیلندر به داخل سوپاپ مارپیچ تخلیه شود و پیستون به حالت اولیه خود باز می گردد توسط نیروی فنر، و لنت های ترمز چرخ طیار را رها می کنند.
  که یک سر آن بطور محکم به صفحه فشاری داخلی متصل به چرخ طیار متصل شده است و طرف دیگر آن به دیسک فشاری که توسط دیافراگم بکار انداخته می شود متصل است.
 هنگامی که هوای فشرده شده به قسمت دیافراگم فرستاده می شود مغزی ها(Facings ) بین دیسک فشاری ودیسک فشاری داخلی فشرده می شوند در نتیجه یک نیروی اصطکاک برای انتقال انرژی گردشی چرخ طیار به شفت کلاچ/  ترمز بوجود می آید.
برای از درگیری خارج کردن کلاچ هوای فشرده شده از داخل سوپاپ مارپیچ به فضای خالی می شود ودیسک فشاری توسط نیروی فنر به حالت اولیه خود بازمی گردد.
 1390/02/21 :: 05:13 ب.ظ