X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
 
تحقیق مقاله مطلب
در مورد دانشنامه فارسی - نت سرا
صفحه نخست               نسخه موبایل               عناوین مطالب وبلاگ              تماس با من
روی خواننده ی مورد علاقتون کلیک کنید:

گل هایی که پیاز دارند

1- پیاز معمولی .
نرگس، لاله ، سنبل و سوسن.
2- پیاز توپریا کرم.
گلایول، زعفران زینتی و مریم.

گل نرگس
 طول تاج کوتاه  نرگس فتانNarcissus poeticus
طول تاج بلند وشیپوری Narcissus trompette
 نرگس شهلاNarcissus incomparabilis
Amaryllidacea تیره
گیاه علفی با برگ های استوانه ای و پیاز درشت .
مقاوم به سرما.
ساقه گلدهنده دارای گل های زیاد به رنگ های سفید ، زرد یا کرم . انواع گل درشت به عنوان گل بریدنی با دوام زیاد.
 از به هم پیوستن گلبر گ های داخلی.Crown تاج یا
انواع نرگس بر اساس تاج گل:
 (طول تاج کوتاه).Daffodil
 طول تاج بلند وشیپوری).)Narcissus
  (گلآذین شامل گل های کوچک خوشبو) .jonquil

 


تکثیر:
 کشت پیاز: ازشهریور تا آذر در خاک سبک و شنی و گلدهی در فروردین .
در گلخانه گلدهی 3-4 ماه زودتر از فروردین.
سر پیاز در کشت گلدانی بیرون.
دریافت آب زیاد مانع گلدهی.
سوخک ها یا پیازچه ها بعد از 3 سال قادر به گلدهی.
کشت بذر برای تولید ارقام جدید.
 
گل آماریلیس یا نسرین
Hippeastrum vitatum
Amaryllidacea تیره
پیاز درشت (4-6 گل درشت).
حذف کیسه گرده و جلوگیری از تلقیح باعث افزایش عمر گل.
گلدهی در حالت طبیعی در خرداد و تیر.
تغییر زمان گلدهی به اول بهار از طریق زیر امکان پذیر:
- - قرار دادن گیاه بعد از برداشت گل در محل آفتابی به منظور درشت شدن پیاز.
- - کاهش آبیاری در شهریورسپس توقف آن در مهربرای ورود به دوره رکود.
- - نگهداری پیاز در گلخانه سرد .
- -کشت در گلدان  در دی ماه (نوک پیاز بیرون) .
- - گلدهی در ابتدای بهار
پیازچه های کوچک بعد از 3 سال قادر به گلدهی.

گل مریم
Polianthes tuberosa
Amaryllidacea تیره
زادگاه آن مکزیک.
گلها سفید معطر که بر روی گلاذین و از پایین گلاذین  باز.
گل های خوشه ای بلند برای تولید گل بریدنی.
حساس به سرما ورطوبت.
نگهداری د ر زمستان در انبار خشک و خنک.
عدم بذر دهی در حالت طبیعی به علت خود ناسازگاری و دایکو گامی.
تکثیر:
تکثیر با پیاز و کاشت دربهارو گلدهی در تابستان یا پاییز.
گل همانتوس
Haemanthus multiflorus
Amaryllidacea تیره
گیاه پیازدار
تکثیر:
تکثیر با پیاز و کاشت دربهارو گلدهی در تابستان یا پاییز.
برای گلدهی دربهار از گلخانه استفاده می شود.
  
گل لاله
Tulipa gesneriana
Liliaceae تیره
سرزمین پرورش لاله از قدیم هلند.
گونه ها بسیار متعدد وبا رنگ های متفاوت.
تکثیر:
کشت تک پیاز برای گل بریدنی و گلدانی.
- - 6هفته در محل تاریک و دمای 3-4 درجه.
- - 6هفته در دمای 5-10 درجه.
- - گلدهی در گلخانه گرم و دمای 15 -20 
کشت چندین پیازدر آبان  برای فضای آزاد (آبیاری).
سوخ لاله 3 سال گل با کیفیت خوب تولید وپس از 3 سال حذف.
سوخک ها پس از 3 سال قادر به گلدهی با کیفیت بالا .

گل لاله واژگون
Fritillaria imperialis
Liliaceae تیره

تکثیر:
پیاز و پیازچه ها

گل سنبل
Hyacinthus orientalis
Liliaceae تیره
سرزمین پرورش لاله از قدیم هلند.
از گل های پیازدار(سوخ) واندازه پیاز در ارقام مختلف متفاوت.
رابطه مستقیم بین اندازه پیاز وگل.
سنبل هلندی: گلاذین متراکم. سنبل پاریسی : تراکم کم.
نیازمند خاک سبک و کمی قلیایی، محل آفتاب گیر.
حساس به کود حیوانی تازه . 
تکثیر:
کشت پیاز در گلدان برای پیش رس کردن (نوک پیاز مماس باخاک):
- نگهداری در دمای 10- 13 درجه ومحل تاریک (6هفته).-
- سپس دمای 25 درجه.
- نگهداری در دمای 17 درجه در زمان گلدهی(افزایش دوام).
کشت پیاز مانند لاله در آبان در زمین اصلی و گلدهی در بهار.

 

کشت پیاز در آب:
قرار دادن انتهای پیاز در آب (استفاده از زغال برای جلوگیری از پوسیدگی).
قرار دادن در دمای 10 درجه وتاریکی.
قرار دادن در دمای 20 -25 درجه بعد از تشکیل ریشه کافی.
مراحل بعد ازبرداشت گل:
ادامه آبیاری تا زمان زرد شدن برگ ها.
سپس قطع آبیاری و جدا کردن قسمت هوایی .
 نگهداری در جای خشک وخنک (5- 10).
نگهداری سوخ در مناطق معتدله در خاک به مدت 7-6 سال مرسوم.
پیازچه بعد از 4 سال قادر به گلدهی.
پیاز سنبل به ضربه حساس.

گل لیلیوم یا سوسن
Lilium
Liliaceae تیره
دارای 80 گونه متفاوت.
  یا سوسن سفید.Lilium candidum
دارای پیاز بدون پوسته.
 :دارای 6 کاسبرگ رنگی گلبرگ نما .tepal
دارای پرچم های بلند.
نیازمند خاک سبک وهوموس دار و آب زیاد.
حساس به رطوبت زیاد بنابراین زیر و روی آن شن.
نگهداری پیاز آن مشکل ونگهداری آنها در ماسه .
کشت پیاز عمیق تر از سایر پیازها (تولید ریشه علاوه بر پایین از بالا).

 

شرایط محیطی

نیازمند نور کافی وطول روز بلند (نور کم باعث گلدهی کم و بوته های بلند).
تاثیر مستقیم درجه حرارت روی رشد وگلدهی:
برداشت پیاز در آخر مهر ماه.
نگهداری در شاسی سرد(نیاز سرمایی).
انتقال به گلخانه در دمای 20درجه در آخر آذر.
کاهش دما باعث تاخیر در گلدهی.
مشکلات کشت وکار لیلیوم:
1- عدم رشد ریشه:
آبیاری و کود دهی زیاد (شیوع بیماری لکه قهوه ای).
2- کاهش تعداد گل:
پیاز کوچک ، انبار داری طو لانی مدت و خشک و ترکیدن جوانه گل.

تکثیر:
1- کاشت پیاز اصلی در پاییز.
2- کاشت پیازچه ها و گلدهی بعد از دو سال.
3- کاشت پیازچه های هوایی (گلدهی بعد از دو سال).
4- کاشت فلس های پیاز در محیط کشت (تولید پیازچه بعد از 5/1 ماه و گلدهی بعد از دو سال).

پیاز ها را می توان  در خاک با خاکپوش در آب و هوای مساعد زمستان چندین سال نگهداری کرد.
گل گلایول
Gladiolus gandiflorus
Iridaceae تیره
دارای 200 گونه  .
دارای کرم یا پیاز توپر وپرورش برای تولید گل بریدنی.
نیازمند خاک سبک و رطوبت کافی.
کاشت تا برداشت 50-70 روز (واریته های مختلف) . 
تکثیر:
ضد عفونی پیازچه ها با قارچ کش بنومیل ضروری.
کشت پیاز در فصل بهار در مناطق معتدله یا در زمستان در مناطق گرم.
تعداد زیادی پیازچه اطراف پیازاصلی تشکیل (حذف پیازچه های کوچک تر از فندق). 
گلدهی پیازچه های کوچک بعد از 2-3 سال.
برداشت زمان باز شدن اولین غنچه از پایین.

نگهداری پیازدر داخل خاک پس از برداشت گل به منظور ذخیره.
جمع آوری پیازها قبل از سرما و نگهداری در انبار10 درجه.
رنگ کردن گلایول:
ایجاد تشنگی در گلایول وقرار دادن در محلول رنگی.
افزایش عمر پس از بر داشت:
1- نیترات نقره .
2- دمای پایین.
3- استفاده از سایتوکینین.
4- تعویض آب و قطع قسمت پایین ساقه.

زعفران زینتی
Crocus gandiflorus
Iridaceae تیره
دارای کرم یا پیاز توپر.
گلدهی در بهار.
فریزیا
Freesia
Iridaceae تیره
دارای کرم یا پیاز توپر.
دارای گلهای ظریف با رنگ های متنوع.
مقاومت به سرما کم.

گل اختر
Cana indica
canaceae تیره
گیاه دائمی در مناطق گرمسیری.
حساس به سرما.
نیازمند آفتاب و آب کافی .
گل ها به صورت گلاذین و اغلب قرمز.
گلدهی آخر بهار.
تکثیر:
تقسیم ریزوم (حد اقل یک جوانه) به عمق 8- 10 سانت در بهار.
پیش رس کردن:
کشت ریزوم در گلدان ونگهداری در جای گرم قبل از بهار.
بذر : تولید ارقام جدید (خیساندن در آب 24 ساعت) و گلدهی یک سال بعد.
نگهداری ریزوم در انبار در دمای 4 درجه در طول زمستان.

گل کوکب  Dahlia
compositae تیره
زادگاه مکزیک و حساس به سرما.
دارای ریشه های غده ای و گوشتی .
انواع کوکب:
کوکب باغی: گل ها کروی و رنگ های متعدد.
کوکسینه: گلچه های کوچک وگرد به هم فشرده
کاکتوسی: گلچه های باریک و نوک تیز.
گلدهی آخر بهار.
غنچه گیری و حذف جوانه انتهایی.
تکثیر:1- تقسیم ریشه های گوشتی اول بهار.
2- قلمه: ریشه دهی در دمای 15-.18
3- بذر : تولید ارقام جدید که گلدهی بعد از یک سال.
نگهداری ریشه های گوشتی در انبار در دمای 3-6 درجه در طول زمستان.

گل زنبق
 Iris
Iridaceae تیره
 زنبق آلمانی یا ریش دار. Iris germanica
گلبرگ پایینی برجسته و کرک دار ، برگ ها کشیده ، مقاوم به سرما و خشکی، نیازمند خاک با زهکش بالا.
زنبق تاج دار
Iris cristata
رنگ گلبرگ پایینی متفاوت با زمینه و مورد استفاده به عنوان گل بریدنی.
 زنبق سیبری (بدون ریش)Iris ciberica
گلبرگ پایینی صاف و بدون کرک. 
نیازمند خاک مرطوب و کمی اسیدی.

 

تکثیر:
1- ریزوم : تقسیم ریزوم در پاییزو گلدهی در بهار.
2- پیاز: کاشت پیاز بعد از رفع سرما.
پیش رس کردن پیاز :
نگهداری در دمای 10 -12 درجه (5/1 ماه).
سپس گلدهی در دمای 13-15 درجه.
3- بذر: گلدهی بعد از 3-4 سال.
زمان برداشت:
گل ها نیمه باز.


گل میخک
Dianthus caryophyllus
Caryophyllaceae تیره
گیاه بسیار قدیمی.
مورد استفاده در فضای سبز، به عنوان گل بریدنی و گیاه دارویی.
ارقام جدید (هیبریداسیون و موتاسیون جوانه).
نیازمند نور زیاد و دمای خنک. .
خاک لومی شنی به همراه مواد آلی.
نیاز کودی بالا و نازک شدن برگ ها درصورت کمبود ازت.
حساس به میزان آبیاری.
تکثیر:
قلمه: با سیستم میست ، پاگرما ودمای 15 درجه (2 هفته).
قلمه تا گلدهی 150 روز.
کشت قلمه ها در اول بهار و برداشت گل در پاییز.
برداشت در 2 مرحله سپس حذف بوته.
سربرداری برای چند شاخه شدن لازم (بالای گره 6).
بذر : انواع باغچه ای که دارای گل های ریزتر و پا کوتاه.
:calex spliting کاسبرگ شکافی یا
تفاوت زیاد دمای شب و روز.

گل داوودی
Chrisanthemum moifolium
Compositae تیره
گیاه بسیار قدیمی.
 گلاذین با گل های ریز. .(pomponفضای سبز (
گل های تک و درشت. (standard)به عنوان گل بریدنی
دمای مناسب شب 16- 18 درجه (گلدهی کمتر).
دمای بالای 30 باعث تاخیر در گلدهی.
حساس به شرایط قلیایی  و باعث کلروز ناشی از کمبود آهن.
نیازمند خاک سبک به همراه مواد آلی، رطوبت زیاد و کود کافی.
کمبود ازت: بوته و برگ ها کوچک و به رنگ سبز روشن.
کمبود پتاسیم: سوختگی حاشیه برگ.
ایجاد شرایط روز کوتاه باعث گلدهی در هر موقع از سال.
تکثیر:
قلمه: سیستم میست ، پاگرما ودمای  20-15 درجه و اکسین.
ابتدا تحت شرایط روز بلند سپس روز کوتاه.
حذف جوانه انتهایی برای چند شاخه شدن (ارتفاع بوته 30 – 35 سانت).
گلدهی در طول روز کوتاه (طول شب بالای 5/9 ساعت).
قلمه تا گلدهی 90 روز.
تنظیم ارتفاع:
1- سایکوسل (2 ماه بعد از حذف جوانه انتهایی).
2- استفاده از طول روز.
مشکلات داوودی:
کوتاهی داوودی: ضعف ریشه، کمبود ازت، کم بودن روز های بلند.
بلندی داوودی: دمای بالای 30 درجه ، سایه ، فاصله کم و زیاد بودن روز های بلند.1390/02/14 :: 10:29 ق.ظ